Przejdź do treści

Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation

PROJEKTY

Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation

lokalizacja:
Polska, Norwegia

W trakcie projektu zacieśnimy filmowe związki obu krajów poprzez współpracę z norweskimi partnerami podczas realizowanych razem wydarzeń branżowych. Podczas obu festiwali odbędą się przeglądy filmów zrealizowanych przez młodych polskich i norweskich twórców, a doświadczeni praktycy z sektora audiowizualnego odwiedzą Olsztyn i Lillehammer, by dzielić się wiedzą w ramach wykładów mistrzowskich, szkoleń i warsztatów.

Chcemy, by dzięki takiej inicjatywie jak Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation zwiększały się szanse zaistnienia szerzej obu kinematografii w świadomości zarówno kinomanów, koneserów kina, jak i młodych, dopiero wchodzących na rynek twórców. WAMA Film Festiwal, jako przestrzeń od wielu lat promująca kino międzynarodowych koprodukcji (w tym roku już po raz ósmy w ramach festiwalu organizujemy Międzynarodowy Konkurs Koprodukcji Filmowych) dzięki temu szeroko zakrojonemu projektowi stanie się miejscem, które jeszcze wyraźniej podkreśli istotną rolę międzynarodowej współpracy w branży filmowej. Wierzymy, że mimo pandemii uda nam się stworzyć projekt wyjątkowy i wiele wnoszący w rozwój możliwości zarówno kina polskiego, jak i norweskiego. Czekają nas niezwykle ciekawe wydarzenia, a może także wynikną z tego projektu interesujące zalążki współpracy.

Projekt “Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” został dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Organizator projektu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie, a partnerami: Stiftelsen Amandusfestivalen i Stowarzyszenie FILMFORUM.

AKTUALNOŚCI | Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation​

Study visit

Wizyty studyjne w Oslo i Stavanger

W zawiązku ze zbliżającym się zakończeniem projektu Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation partnerzy z Polski i Norwegii spotkali się celem ewaluacji osiągniętych rezultatów.