Przejdź do treści

O FILMFORUM

O FILMFORUM

Stowarzyszenie FILMFORUM

Misją Stowarzyszenia FILMFORUM
jest edukacja twórców i odbiorców sztuki filmowej,

działania na rzecz rozwoju branży filmowej

oraz promocja młodych talentów

– ze szczególnym uwzględnieniem autorów filmów krótkometrażowych.

 

learn – develop – explore
poznawaj – rozwijaj – doświadczaj

FILMFORUM to ogólnopolska organizacja, która od 2003 roku zajmuje się produkcją i organizacją szkoleń, warsztatów, festiwali, imprez masowych, pokazów plenerowych, konferencji i akcji promocyjnych.

FILMFORUM tworzy kompleksowy program promocji młodych talentów filmowych na bardzo szerokiej płaszczyźnie, dając początkującym, zdolnym filmowcom różnorodne możliwości prezentacji swoich dokonań, weryfikacji umiejętności i konfrontacji własnej twórczości z szerszą publicznością.

Bardzo istotnym elementem naszej działalności jest realizacja specjalistycznych programów z zakresu edukacji filmowej, prowadzonych w ramach krajowych i zagranicznych partnerstw.

Tworzymy wartościowe przedsięwzięcia kulturalne, naukowe i edukacyjne. Za cel stawiamy sobie dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców – w szczególności osób mieszkających poza wielkimi aglomeracjami, gdzie dostęp do zasobów kultury jest utrudniony.

Naszą misją jest zapewnienie ludziom kontaktu z ambitną kulturą, zaprezentowaną w sposób atrakcyjny i widowiskowy.

Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie FILMFORUM realizuje misję za pośrednictwem trzech głównych pionów programowych:

EVENTS

Cel: przygotowanie wydarzeń kulturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń o tematyce filmowej.

Koordynator:
Piotr Simon

EDU

Cel: przygotowanie programów edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów edukacji filmowej.

Koordynator:
Marek Pawlikowski

INDUSTRY

Cel: przygotowanie specjalistycznych wydarzeń adresowanych do profesjonalistów z branży filmowej.

Koordynator:
Simone Lipińska

Historia

Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL istnieje od 1999 roku. Pomysłodawcą i pierwszym redaktorem naczelnym FILMFORUM.PL był Rafał Buks, który wraz z grupą kolegów z wydziału produkcji łódzkiej filmówki (m. in. Olafem Młyńskim) prowadził serwis w latach 1999-2002. W roku 2002 do ekipy dołączyli: Maciej Dominiak i Marceli Zielnik – twórcy Stowarzyszenia „FILMFORUM”.

Od 2003 roku serwis zajmuje się nie tylko działalnością informacyjną, ale także produkcją imprez, festiwali, szkoleń i warsztatów promujących młode kino. FILMFORUM jest również organizatorem wielu przedsięwzięć z różnych dziedzin kultury (teatr, muzyka), realizowanych w ramach Pracowni A35 oraz inicjatorem profesjonalnych działań edukacyjnych.

2023

W 2023 roku Stowarzyszenie FILMFORUM zorganizowało cztery festiwale, w ramach których odbyły się pokazy niemal 300 filmów. Nagrodziło statuetkami aż 24 twórców, a połowa z nich została laureatami Nagród im. Jana Machulskiego – prestiżowego projektu, który zrealizowaliło już po raz dziewiętnasty. 19. edycja Nagród im. Jana Machulskiego przyniosła spektakularny sukces. O rosnącej randze Nagród świadczą liczne publikacje na stronach szkół filmowych, które z dumą informują w nich o nominacjach przyznanym ich studentom i absolwentom.

20. rocznica założenia Stowarzyszenia FILMFORUM

7 listopada 2023 roku Stowarzyszenie FILMFORUM świętowało 20. rocznicę powstania. Mimo że FILMFORUM nieustannie się zmienia, to misja jego członków i współpracowników pozostaje taka sama. Głównym celem Stowarzyszenia w dalszym ciągu jest edukacja młodych twórców filmowych i promocja ambitnego kina krótkometrażowego. Misja ta jest realizowana dzięki wielu kompleksowym szkoleniom, międzynarodowym wymianom młodzieży czy konkursom i festiwalom filmowym, które z powodzeniem organizujemy. FILMFORUM tworzy aktualnie około 500 miejsc warsztatowych rocznie, dzieląc się z początkującymi filmowcami specjalistyczną wiedzą branżową i dając im przestrzeń do zaprezentowania swoich dokonań.

Misja edukacyjna

W 2023 roku Stowarzyszenie FILMFORUM zrealizowało aż 10 projektów z zakresu edukacji filmowej. Otrzymaliśmy również nominację w Konkursie EDUinspiracje organizowanego przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ i Europejski Korpus Solidarności. FILMFORUM zostało nominowane w kategorii „Umiejętności cyfrowe” za projekt edukacyjny „TOGETHER – ToGetThere” realizowany podczas radomskiego festiwalu KAMERALNE LATO w 2022 roku. Stanowi ona nie tylko uhonorowanie naszych dotychczasowych działań na rzecz edukacji młodzieży, ale również źródło motywacji do ciągłego rozwoju Stowarzyszenia i przedsięwzięć podejmowanych w ramach pionu FILMFORUM Edu.

Wydarzenia branżowe

Rok 2023 obfitował także w liczne wydarzenia branżowe. Jednym z nich była 4. edycja projektu SCRIPTMARKET.PRO, który skierowany jest do młodych reżyserów i producentów. Stowarzyszenie FILMFORUM było też partnerem inicjatyw zorganizowanych przez Instytut Kosmopolis – siódmej odsłony projektu INTERFILMLAB oraz warsztatów scenariuszowych „SPA – Script Pitching Academy”. Głównym tematem warsztatów zrealizowanych w ramach 7.0 INTERFILMLAB były zasady produkcji, sprzedaży, promocji i dystrybucji filmów na rynku międzynarodowym. Siódma edycja INTERFILMLAB została podsumowana przez dr Annę Wróblewską w naukowej publikacji, którą można znaleźć na oficjalnej stronie projektu. Równie owocny okazał się być finał warsztatów „SPA – Script Pitching Academy”, w których wzięli udział młodzi filmowcy z Polski, Francji, Norwegii i Ukrainy. Młodzież pracowała w grupach nad scenariuszami filmowymi, które następnie z entuzjazmem zaprezentowała przed komisją ekspercką podczas sesji pitchingowej wieńczącej projekt. Przedstawiciele FILMFORUM odbyli też wizytę studyjną w Grenoble, siedzibie partnerskiego Stowarzyszenia Kinographe.

Projekty

W roku 2023 FILMFORUM realizuje następujące projekty:

 • CINEMAFORUM – 22. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie,
 • Nagrody im. Jana Machulskiego (19. edycja),
 • 16. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • 2. Freedom Film Festival,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (10. edycja),
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (9. edycja),
 • INTERFILMLAB 7.0 – koprodukcje międzynarodowe jako narzędzie rozwoju polskiej kinematografii, 
 • Praktykuj w kulturze – program Narodowego Centrum Kultury,
 • Międzynarodowe Wymiany Młodzieży w ramach akredytacji Erasmus+, 
 • ABC pracy z kamerą,
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu (7. edycja)
 • SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej (4. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza
  (9. edycja),
 • Międzynarodowe warsztaty „PFG: Youth Postcards From Grenoble”
 • Program „Pracownia A35”,
 • InMedia,
 • Projekt „FIELD –  Film Industry European Leaders”.

Realizacja działań festiwalowych i edukacyjnych - Współpraca z Ukrainą

W 2022 roku Rosja bestialsko zaatakowała Ukrainę. Brutalna inwazja nie złamała ukraińskich partnerów FILMFORUM, warsztatowiczów i wszystkich innych przyjaciół zza wschodniej granicy. Jak co roku działali wraz ze Stowarzyszeniem podczas projektów edukacyjnych oraz festiwali.

W lipcu wystartowały Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO – tygodniowe święto kina, które zorganizowano w Radomiu już po raz piętnasty. W ramach jubileuszowej edycji festiwalu część konkursowa po raz pierwszy przyjęła formułę międzynarodową. Jej nazwa FREEDOM Film Festival oraz kolorystyka nawiązująca do ukraińskiej flagi odnosiły się do walki o wolność, jaką toczą sąsiedzi na wschodzie. Do wspólnego przeciwstawiania się złu nawiązywało również hasło festiwalu – TOGETHER.

Działania międzynarodowe

W 2022 roku kontynuowane były również programy międzynarodowe realizowane przy wsparciu Unii Europejskiej. Stowarzyszenie FILMFORUM otrzymało akredytację ERASMUS+, w ramach której zrealizowano dwie wymiany dla młodych przedstawicieli branży filmowej. Odbył się też kolejny etap projektu „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” organizowanego w partnerstwie z Stiftelsen Amandusfestivalen i Instytutem KOSMOPOLIS Fundacją Nauki, Kultury i Edukacji w celu wymiany kulturowej między młodymi twórcami z Polski i Norwegii. Stowarzyszenie podejmowało też wspólne działania z organizacjami z Francji, Hiszpanii, Rumunii i Niemiec w ramach projektu InMedia.

Powołanie międzynarodowego konsorcjum
The Filmforum Group

Najważniejszym z międzynarodowych działań FILMFORUM było powołanie konsorcjum The FILMFORUM Group, zrzeszającego sześć organizacji filmowych z całej Europy: CinemaHall (Ukraina), Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce (Polska), Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska), KINOGRAPHE Association (Francja) oraz Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy). Stowarzyszenie FILMFORUM zostało liderem konsorcjum.

the filmforum group

Projekty

W roku 2022 FILMFORUM realizuje następujące projekty:

 • CINEMAFORUM – 21. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie,
 • Nagrody im. Jana Machulskiego (18. edycja),
 • 15. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • Freedom Film Festival,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (9. edycja),
 • Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation,
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (8. edycja),
 • INTERFILMLAB 6.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii na globalnym rynku VOD, 
 • Praktykuj w kulturze – program Narodowego Centrum Kultury,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „TOGETHER – ToGetThere”; 
 • SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej (3. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza
  (8. edycja),
 • Staże zawodowe dla studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „FILL – Film Industry Leaders Lab”,
 • InMedia.

Stabilizacja działań po pandemii

Rok 2021 był kolejnym, w którym wszystkie działania Stowarzyszenia FILMFORUM odbywały się w reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19. Trzy festiwale filmowe, kontynuacja misji edukacyjnej poprzez realizację warsztatów filmowych, organizacja wydarzeń branżowych oraz programów stażowych i wolontariackich – dzięki doświadczeniom z 2020 roku, te wydarzenia przebiegły już bez większych wyzwań organizacyjnych. Możliwa była realizacja wszystkich założonych celów przy jednoczesnej dbałości o pełne bezpieczeństwo uczestników wydarzeń.

17. edycja Nagród im. Jana Machulskiego przyniosła wiele zmian. W związku z wyzwaniami wobec których branża filmowa stanęła w obliczu pandemii COVID-19, Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego podjął decyzję o połączeniu nominacji przyznanych w latach 2020 i 2021, z których Kapituła wybrała laureatów.

Nowe projekty międzynarodowe

Wraz z początkiem 2021 roku FILMFORUM rozpoczęło kilkuletni projekt w ramach Partnerstw Strategicznych w dziedzinie Młodzieży, realizowany dzięki wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Projekt InMedia ma na celu wymianę dobrych praktyk dotyczących włączenia młodzieży potencjalnie wykluczonej społecznie w działania z zakresu edukacji kulturalnej i medialnej, co ma szansę przełożyć się na zwiększenie ich reprezentacji w mediach. W projekcie biorą udział organizacje z Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii i Niemiec.

W 2021 roku Stowarzyszenie FILMFORUM w partnerstwie z Instytutem KOSMOPOLIS Fundacją Nauki, Kultury i Edukacji realizowało nowy projekt „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation”, którego celem jest wymiana dorobku kina krótkometrażowego oraz nawiązanie współpracy pomiędzy organizatorami festiwali prezentujących twórczość młodych filmowców – Amandus Film Festival w Lillehammer oraz WAMA Film Festival w Olsztynie.

Pożegnanie Krystiana Dulewicza

Koniec roku przyniósł niezwykle smutną wiadomość o śmierci Krystiana Dulewicza – jednej z osób, będących filarem programów edukacji filmowej Stowarzyszenia FILMFORUM. W 2021 roku Krystian Dulewicz został uhonorowany Nagrodą Specjalną im. Jana Machulskiego za całokształt działań na rzecz młodego polskiego kina, w podziękowaniu i uznaniu Jego zasług dla Stowarzyszenia.

Projekty

W roku 2021 FILMFORUM realizuje następujące projekty:

 • CINEMAFORUM – 20. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie,
 • Nagrody im. Jana Machulskiego (17. edycja),
 • 14. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (8. edycja),
 • Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation,
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu,
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (7. edycja),
 • INTERFILMLAB 5.0 – nowe kanały dystrybucji audiowizualnej w obliczu przemian rynkowych związanych z pandemią COVID-19,
 • Praktykuj w kulturze – program Narodowego Centrum Kultury,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe #followme – Youth Movement for Social Change,
 • SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej (2. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie (7. edycja),
 • Staże zawodowe dla studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „FILL – Film Industry Leaders Lab”,
 • InMedia,
 • Rozwój serwisu vod.filmforum.pl,
 • FILMFORUM Studio – wsparcie technologiczne.

Nowe wyzwanie dla działań FILMFORUM
– pandemia COVID-19

Rok 2020 okazał się być rokiem pełnym nowych doświadczeń. Największym z nich niewątpliwie było dostosowanie działalności Stowarzyszenia do ogromnego wyzwania, jakim okazało się realizowanie wydarzeń społeczno-kulturalnych w stale zmieniających się pandemicznych realiach.

Ugruntowana pozycja FILMFORUM jako lidera edukacji filmowej została w tym roku potwierdzona m.in. poprzez nagrodzenie 6. edycji projektu „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania” Warszawską Nagrodą Edukacji Kulturalnej. Warto podkreślić, iż projekt „MASTERCLASS” był jednym z pierwszych w Polscr przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych online i w nowej formule znalazł szersze niż dotychczas grono odbiorców w czasie pandemii. 

W 2020 r. FILMFORUM wyprodukowało także film dokumentalny „To był lipiec 1945” w reżyserii Waldemara Czechowskiego, którego koproducentami byli Telewizja Polska oraz Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Nastąpiła istotna zmiana w formule przyznawania Nagród im. Jana Machulskiego. Od 17. edycji Nagrody dedykowane są wszystkim twórcom filmów krótkometrażowych, a nie tylko tym, którzy zajmują się kinem niezależnym. Partnerami Nagród zostały ważne organizacje branżowe: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Związek Artystów Scen Polskich ZASP, Polish Society of Cinematographers, Polskie Stowarzyszenie Montażystów PSM, Platige Image oraz Panavision Poland.

Do grona członków Stowarzyszenia FILMFORUM w roku 2020 dołączyli stali współpracownicy: Aleksandra Łoś, Rafał Jeżak, Albert Kiciński i Marta Sikorska. To niewątpliwie specjaliści w swoich dziedzinach, których działania wzmacniają FILMFORUM na wielu polach.

Nowa struktura organizacyjna FILMFORUM

By usprawnić działania Stowarzyszenia, od lutego 2020 roku zostały powołane trzy autonomiczne piony programowe: FILMFORUM EventsFILMFORUM Edu oraz FILMFORUM Industry.

FILMFORUM Events odpowiada za koordynację dużych wydarzeń kulturalnych. FILMFORUM Edu zajmuje się przygotowaniem lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów edukacji filmowej adresowanych do młodzieży. FILMFORUM Industry organizuje wydarzenia dedykowane profesjonalistom z branży filmowej.

Projekty

W roku 2020 FILMFORUM realizuje następujące projekty:

 • CINEMAFORUM – 19. Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie,
 • Nagrody im. Jana Machulskiego (16. edycja),
 • 13. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (7. edycja),
 • 5. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu,
 • ViSTa Lab – Visual Story Talent Lab,
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (6. edycja),
 • INTERFILMLAB 4.0 – promocja i dystrybucja filmów na rynku VOD,
 • AUDIOWIZJE – Warsztaty Kreacji Audiowizualnej,
 • Praktykuj w kulturze – program Narodowego Centrum Kultury,
 • FAST – Film Art for Social Transformation,
 • SCRIPTMARKET.PRO,
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie,
 • SCAN 2020 – Social Campaign About Neighbourhood.

15-lecie Stowarzyszenia FILMFORUM uhonorowane medalami

Wieloletnia działalność FILMFORUM zostaje doceniona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej” wręczono trzem członkom – założycielom FILMFORUM:

 • Maciejowi Dominiakowi – Dyrektorowi FILMFORUM,
 • Marcie Karnkowskiej – Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej FILMFORUM,
 • Marcelemu Zielnikowi – Członkowi Zarządu FILMFORUM.
 
 

Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” otrzymał także prof. Marcin Adamczak – Dyrektor Festiwalu CINEMAFORUM w latach 2015-2018, który przez trzy lata wniósł duży wkład w programowanie działań FILMFORUM skierowanych do profesjonalistów branży filmowej.

Bardzo ważnym wydarzeniem było również odznaczenie Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze GLORIA ARTIS” dr Anny Wróblewskiej – wieloletniego Dyrektora Programowego FILMFORUM i Dyrektora Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w latach 2013-2017, której ta impreza zawdzięcza obecny kształt i ważną pozycję na mapie polskich festiwali filmowych.

100 punktów programu KAMERALNEGO LATA

Program KAMERALNEGO LATA w 2019 roku został rozbudowany do aż 100 wydarzeń. Znalazły się w nim propozycje dla młodszych i starszych miłośników kina, początkujących i doświadczonych twórców filmowych, dzieci, młodzieży i dorosłych. Zespół organizacyjny kładzie szczególny nacisk na realizację jednej z najważniejszych misji festiwalu – promocję Radomia wśród młodego pokolenia producentów i twórców filmowych. Miasto, ze swoim bogatym zapleczem różnorodnych lokacji ma szansę stać się ważnym ośrodkiem polskiej produkcji filmowej, rozpoznawalnym wśród młodych twórców i producentów.

Projekty

W roku 2019 FILMFORUM realizuje następujące projekty:

 • CINEMAFORUM – 18. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody im. Jana Machulskiego (15. edycja),
 • 12. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (6. edycja),
 • KINOGRAPHE – Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble (5. edycja),
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu (4. edycja),
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (5. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Krytyki Filmowej,
 • INTERFILMLAB 3.0 – promocja i dystrybucja filmów na rynku VOD,
 • „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury (2. edycja),
 • Radomski Kalejdoskop Kulturowy – przegląd kultur z różnych zakątków świata. „Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów – Budżet Obywatelski 2019”,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „SPOT – Social Pictures of Today”,
 • AUDIOWIZJE – Warsztaty Kreacji Audiowizualnej.

FILMFORUM kształci młodą kadrę

Stowarzyszenie stawia na rozwój oferty skierowanej do warszawskiej młodzieży.  Szczególną wagę przywiązuje do rozwoju kompetencji menedżerskich i kulturowych studentów z kierunków humanistycznych, którzy wiążą swoją przyszłość z pracą w sektorze kultury. Zakończenie remontu siedziby Stowarzyszenia umożliwia zainicjowanie programu rozwoju wolontariatu w obszarze kultury – „Pracownia A35” oraz programu stażowego „Humanista w instytucjach kultury”.

FILMFORUM rozwija kluczowe projekty, pochylając się nad problematyką osób zmarginalizowanych i wykluczonych społecznie. Odbywają się kolejne edycje festiwali w Radomiu, Olsztynie oraz Warszawie. Młodzież z całej Europy (Francja, Litwa, Ukraina, Włochy, Węgry) przyjeżdża do Polski, by wziąć udział w międzynarodowych programach edukacji filmowej: AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising, SPOT – Spotlight on Society oraz Polsko-Ukraińskich Warsztatach Reportażu Filmowego. Wszystkie projekty zorganizowane przez Stowarzyszenie pozwalają uczestnikom poznać całą ścieżkę produkcji filmu – od scenariusza po postprodukcję.

FILMFORUM nawiązuje współpracę z wieloma doświadczonymi i rozpoznawalnymi ekspertami z branży filmowej, którzy służą wsparciem merytorycznym młodym adeptom sztuki audiowizualnej podczas realizowanych działań edukacyjnych.

Projekty

W roku 2018 FILMFORUM rozwija projekty:

 • CINEMAFORUM – 17. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (14. edycja),
 • 11. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe „SPOT – Spotlight on Society”,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (5. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty  Reportażu Filmowego,
 • Międzynarodowy Program Edukacji Filmowej „AdVenture – Youth Adventure in Social Advertising”,
 • Program Filmowej Edukacji Historycznej „To Był Lipiec 1945”,
 • INTERFILMLAB 2.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii w międzynarodowym obiegu festiwalowym,
 • „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury,
 • KINOGRAPHE – Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble (4. edycja),
 • program stażowy realizowany przy współpracy z UKSW – „Humanista w instytucjach kultury”,
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu (3. edycja),
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (5. edycja).

Intensywny rozwój

FILMFORUM rozwija największe projekty – festiwale w Warszawie, Radomiu i Olsztynie umacniają swoją rozpoznawalność w Polsce i za granicą. Wraz z młodzieżową sekcją Stowarzyszenia przygotowuje międzynarodowe wymiany młodzieży SPOTSHOT – Academy of Social Advertising, Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe. Dzięki działalności FILMFORUM w 2017 roku Polskę odwiedza ponad 100 osób związanych z branżą filmową. Ogromną popularnością cieszą się warsztaty INTERFILMLAB, skierowane do producentów i dystrybutorów filmowych. KAMERALNE LATO wspólnie z partnerami świętuje jubileuszową dziesiątą edycję. FILMFORUM przenosi się do nowej siedziby na warszawskim Muranowie. Lokal związany jest z historią Stowarzyszenia – to właśnie tutaj znajdowała się filia Domu Kultury Śródmieście, w którym założyciele FILMFORUM przygotowywali pierwsze edycje CINEMAFORUM (wtedy pod nazwą Oskariada). Po generalnym remoncie FILMFORUM rozpoczyna prace nad planem zagospodarowania nowej przestrzeni, kształtują się pierwsze pomysły dotyczące Pracowni A35.

Projekty

W roku 2017 FILMFORUM intensywnie rozwija największe projekty:

 • CINEMAFORUM – 16. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (13. edycja),
 • 10. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (4. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie (3. edycja),
 • KINOGRAPHE – Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble (3. edycja),
 • SPOTSHOT – Academy of Social Advertising
 • Program Edukacyjny NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK,
 • INTERFILMLAB – edukacja na rzecz zwiększenia konkurencyjności i możliwości eksportowych polskiego przemysłu filmowego
 • Internetowy Serwis Młodego Kina FILMFORUM.PL.

FILMFORUM rozwija projekty międzynarodowe

FILMFORUM rozwija międzynarodową działalność. Wydarzenia organizowane w ciągu roku przez Stowarzyszenie odwiedza kilkuset zagranicznych przedstawicieli branży filmowej (m.in. z Niemiec, Francji, Węgier, Włoch, Norwegii i Ukrainy). We współpracy z Akademickim Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej oraz zagranicznymi partnerami, FILMFORUM realizuje długoterminowy projekt, którego celem jest opracowanie nowatorskich metod dotyczących pozaformalnej edukacji filmowej młodzieży (projekt finansowany jest ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+).

Systematyczna działalność informacyjna realizowana w regionie warmińsko-mazurskim przyczynia się do utworzenia wojewódzkiego funduszu filmowego, którego powstanie zostaje ogłoszone podczas 3. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie.

W trakcie 9. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO, we współpracy ze służbami mundurowymi, powstają reklamy społeczne, które stają się wizytówką kampanii społecznej Policji pn. SMARTSTOP. Przez pierwsze tygodnie kampanii filmy osiągają 300.000 wyświetleń w mediach społecznościowych, są emitowane w stacjach telewizyjnych oraz przed seansami kinowymi.

FILMFORUM rozwija nowe przedsięwzięcia szkoleniowe dotyczące edukacji profesjonalnej młodych filmowców.

Projekty

W roku 2016 FILMFORUM realizuje jedenaście krajowych i międzynarodowych projektów kulturalnych, programów edukacyjnych dla młodzieży oraz szkoleń z zakresu filmowej edukacji profesjonalnej:

 • CINEMAFORUM – 15. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (12. edycja),
 • 9. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (3. edycja),
 • Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii,
 • specjalistyczne szkolenia „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania” w Warszawie (4. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego w Olsztynie,
 • KINOGRAPHE – Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble (2. edycja),
 • Polsko-Niemieckie Warsztaty Krytyki Filmowej FOKUS NA PAŁAC,
 • Program Edukacyjny NEW FILM TOOLS IN YOUTH WORK,
 • Internetowy Serwis Młodego Kina FILMFORUM.PL.

Więcej projektów, nowa siedziba

Coraz większa liczba prowadzonych projektów skłania Stowarzyszenie do przeniesienia siedziby w kreatywne przestrzenie warszawskiego SOHO FACTORY. 

FILMFORUM zacieśnia więzi z partnerami zagranicznymi. Dzięki temu podczas organizowanych festiwali odbywa się wiele międzynarodowych wydarzeń i wymian studenckich.

Podczas drugiej edycji WAMA Film Festival odbywają się warsztaty filmowe z ukraińską młodzieżą, która przez tydzień uczy się podstaw tworzenia filmu i poznaje wielokulturowe korzenie Olsztyna.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Jarocin XXI zostaje zrealizowana druga część Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii. Młodzież przez dwa tygodnie w Oslo tworzy własne reportaże i etiudy fabularne. Równolegle odbywają się również warsztaty fotograficzne. Kolejnym etapem projektu jest przyjazd młodzieży norweskiej do Polski i realizacja warsztatów postprodukcji filmowej.

FILMFORUM razem z Association des Arts du Spectacle organizuje pierwszą edycję warsztatów KINOGRAPHE w Grenoble, gdzie polska i francuska młodzież tworzy filmy fabularne. KAMERALNE LATO gości francuską grupę młodzieży, która uczestniczy w warsztatach filmowych, będących ważnych elementem tej imprezy. Przy współpracy z Mateuszem Damięckim oraz Liceum im. Tadeusza Reytana w Warszawie, FILMFORUM rozpoczyna kolejną edycję warsztatów MASTERCLASS – Szkoła Filmowania.

Projekty

W roku 2015 FILMFORUM realizuje dwanaście projektów kulturalnych i edukacyjnych:

 • CINEMAFORUM – 14. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (11. edycja),
 • 8. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie (2. edycja),
 • Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii – międzynarodowe warsztaty filmowe,
 • specjalistyczne szkolenia „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania” w Warszawie (3. edycja),
 • Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie,
 • KINOGRAPHE – Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble,
 • 2. Program Aktywizacji Artystycznej Osób Starszych „SCENA DLA SENIORA” w Warszawie,
 • 2. Młodzieżowe Warsztaty Reportażu w Warszawie,
 • Internetowy Serwis Młodego Kina FILMFORUM.PL,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Współpraca międzynarodowa

FILMFORUM nawiązuje oficjalną współpracę z ukraińskim stowarzyszeniem filmowym CINEMAHALL, francuskim stowarzyszeniem studenckim ASSOCIATION DES ARTS DU SPECTACLE w Grenoble oraz Polskim Klubem Fotograficzno-Turystycznym w Norwegii.

We współpracy ze Stowarzyszeniem JAROCIN XXI zrealizowana zostaje pierwsza część Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii: warsztaty fotograficzne dla polskiej i norweskiej młodzieży. Fotografie ukazują postindustrialny obraz Górnego Ślaska oraz współczesne oblicze festiwalu muzyki rockowej JAROCIN FESTIVAL. Efekty pracy uczestników warsztatów zostają wydane w postaci albumu oraz w formie wystawy wędrują po całej Polsce.

FILMFORUM rozwija sieć międzynarodowych festiwali filmowych, we współpracy z Instytutem KOSMOPOLIS przeprowadza z sukcesem pierwszą edycję WAMA Film Festival w Olsztynie. Na czerwonym dywanie, rozwiniętym przed Filharmonią Warmińsko-Mazurską, pojawia się Ambasador Festiwalu – Jerzy Hoffman, oraz szereg gwiazd: Edyta Jungowska, Mateusz Damięcki, Nicolas Villega Hernandez, Rafael Lewandowski, Piotr Dzięcioł. Festiwal cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem publiczności.

Następuje wyraźny podział działań FILMFORUM na międzynarodowe, ogólnopolskie i lokalne. W ramach działań na rzecz społeczności lokalnej rozbudowany zostaje program INKUBATORA Kultury (wcześniej: Inkubatora Edukacji Kulturalnej), obejmujący szereg propozycji artystycznych i edukacyjnych skierowanych do mieszkańców Warszawy i wspierających oddolne inicjatywy.

Projekty

FILMFORUM realizuje nowe projekty i programy edukacyjne. Łącznie, w roku 2014, FILMFORUM realizuje dziesięć dużych przedsięwzięć artystycznych.

Działania międzynarodowe i ogólnopolskie:

 • CINEMAFORUM – 13. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (10. edycja),
 • 7. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu,
 • Internetowy Serwis Młodego Kina FILMFORUM.PL,
 • WAMA Film Festival w Olsztynie,
 • Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie (5. edycja),
 • Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii – międzynarodowe warsztaty fotograficzne.

 

Działania lokalne:

 • 2. Młodzieżowa Akademia Teatralna w Warszawie,
 • Program Aktywizacji Artystycznej Osób Starszych SCENA DLA SENIORA w Warszawie,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie. 

Nowe partnerstwa, nowe działania

W roku 2013 FILMFORUM nawiązuje współpracę partnerską z Instytutem KOSMOPOLIS oraz Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową, której efektem jest powołanie INKUBATORA Edukacji Kulturalnej – społecznej placówki specjalizującej się w realizacji programów edukacyjno-artystycznych dla różnych grup wiekowych. W ramach INKUBATORA powstaje cykl nowych inicjatyw i projektów realizowanych przez FILMFORUM.

Niezwykle istotnym partnerstwem jest nawiązanie współpracy z mazowiecką Komendą Wojewódzką Policji, która zaowocowała serią działań zorientowanych na profilaktykę społeczną realizowaną za pośrednictwem edukacji filmowej.

W październiku 2013 roku FILMFORUM podpisuje w warszawskiej KINOTECE umowę o stałej współpracy ze Szkołą Aktorską Machulskich. Efektem wspólnych działań jest powołanie ośrodka profesjonalnej edukacji artystycznej pod nazwą: „CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNE – SZKOŁA MACHULSKICH„.

Intensywnie rozwija się współpraca FILMFORUM  z Instytutem KOSMOPOLIS, co w krótkim czasie przynosi efekty w postaci wspólnych przedsięwzięć naukowych (publikacje) i edukacyjnych (konferencje, warsztaty i szkolenia).

W 2013 roku Stowarzyszenie FILMFORUM uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

Projekty

W roku 2013 działania FILMFORUM ulegają znacznej intensyfikacji. Powstają nowe projekty i programy edukacyjne. Łącznie, w roku 2013, FILMFORUM realizuje dziesięć projektów edukacyjnych i kulturalnych:

 • 12. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (9. edycja),
 • 6. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie (4. edycja),
 • specjalistyczne szkolenia „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania” (2. edycja),
 • program edukacyjny „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA TEATRALNA”,
 • program społeczno-artystyczny „SCENA DLA SENIORA”,
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu,
 • Internetowy Serwis Młodego Kina FILMFORUM.PL,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Współpraca ze Stowarzyszeniem JAROCIN XXI

FILMFORUM intensyfikuje działania edukacyjne, realizowane wspólnie ze Stowarzyszeniem JAROCIN XXI.

Rozpoczynają się prace nad stworzeniem Norwesko-Polskiej Akademii Filmu i Fotografii, międzynarodowego projektu edukacyjnego, realizowanego wspólnie z Deichmanske Bibliotek w Oslo, Polskim Klubem Fotograficzno-Turystycznym w Norwegii oraz Centrum Kultury Søndre Holmlia.

Na jesieni ulega zakończeniu współpraca FILMFORUM z Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej LATERNA MAGICA. Ostatnim wspólnie realizowanym projektem jest „Filmowa Gra Planszowa”, innowacyjne przedsięwzięcie z zakresu edukacji filmowej młodzieży.

Stałym partnerem technologicznym FILMFORUM staje się, współpracująca ze stowarzyszeniem od 2003 roku, firma PARIS MUSIC.

Projekty

Rok 2012 to siedem kluczowych projektów:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • 11. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (8. edycja),
 • 5. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie (3. edycja),
 • Filmowa Gra Planszowa,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Przegląd Kina Niezależnego w Gdyni

W związku z powołaniem, w ramach Festiwalu Polskich filmów Fabularnych w Gdyni, Przeglądu Kina Niezależnego, FILMFORUM uczestniczy w organizacji repertuaru filmowego, ustaleniu programu oraz promocji środowiskowej przeglądu.

Projekty

FILMFORUM w roku 2011 realizuje siedem projektów kulturalnych:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • 10. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (7. edycja),
 • 4. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie (2. edycja),
 • „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania”,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza

FILMFORUM, wspólnie z Panią Magdaleną Łazarkiewicz oraz Stowarzyszeniem JAROCIN XXI, powołują do życia Akademię Filmową im. Piotra Łazarkiewicza – szeroko zakrojony program edukacyjny, którego celem jest edukacja filmowa młodzieży oraz upamiętnienie działań prowadzonych w tym zakresie przez uznanego reżysera i scenarzystę Piotra Łazarkiewicza.

Piotr Łazarkiewicz zmarł 20 czerwca 2008 w Warszawie. Przez wiele lat współpracował z FILMFORUM, jako wykładowca i opiekun artystyczny działań edukacyjnych dla młodzieży.

W 2010 roku Stowarzyszenie FILMFORUM po raz kolejny uczestniczy w przygotowaniu Konkursu Młodego Kina i Konkursu Kina Niezależnego w ramach 35. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (udział w organizacji repertuaru filmowego, ustalenie programu konkursu, promocja imprezy).

Projekty

W roku 2010 Stowarzyszenie FILMFORUM realizuje następujące projekty kulturalne:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • 9. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (6 edycja),
 • 3. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • Akademia Filmowa im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Nowy Zarząd FILMFORUM

W maju kończy się kadencja urzędującego zarządu (2005 – 2009). W nowym Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: Michał Konca (Prezes Zarządu), Marceli Zielnik (Wiceprezes Zarządu) i Marta Karnkowska (Skarbnik).

Projekty

W roku 2009 Stowarzyszenie „FILMFORUM” realizuje następujące projekty kulturalne:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • 8. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Białymstoku,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego im. Jana Machulskiego (5 edycja) – nagroda podsumowująca rok w polskim kinie niezależnym,
 • Międzynarodowy Festiwal Zawodów Filmowych i Telewizyjnych „FILMVISAGE”,
 • 2. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Radomiu,
 • 2. Festiwal Polskich Filmów Niezależnych w Zawierciu,
 • 7. Europejski Festiwal Młodego Kina w Warszawie,
 • Warsztaty Filmowe w Pracowniach Artystycznych Domu Kultury Śródmieście w Warszawie.

Jan Machulski (1928 - 2008)

20 listopada 2008 roku w Warszawie umiera Jan Machulski, znakomity aktor teatralny i filmowy, reżyser, wybitny pedagog, przyjaciel Stowarzyszenia „FILMFORUM”, wieloletni juror Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych, laureat Nagrody Polskiego Kina Niezależnego (2005) za całokształt działalności na rzecz młodego kina w Polsce.

Zarząd Stowarzyszenia, w porozumieniu z Panią Haliną Machulską oraz dyrektorami polskich festiwali kina offowego, nadaje Nagrodom Polskiego Kina Niezależnego imię Jana Machulskiego.

Projekty

W roku 2008 „FILMFORUM” rozpoczyna realizację dwóch nowych projektów: Ogólnopolskich Spotkań filmowych „KAMERALNE LATO” oraz Festiwalu Polskich Filmów Niezależnych. Łącznie w ciągu roku powstaje 6 dużych projektów filmowych:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych „OSKARIADA” w Warszawie,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego,
 • Ogólnopolskie Spotkania Filmowe „KAMERALNE LATO” w Pionkach,
 • Festiwal Polskich Filmów Niezależnych w Zawierciu,
 • Europejski Festiwal Młodego Kina w Warszawie.

Ponadto Stowarzyszenie „FILMFORUM” wspiera Pomorską Fundację Filmową w realizacji następujących przedsięwzięć:

 • Konkurs Kina Niezależnego oraz Konkurs Studenckich Etiud Fabularnych i Fabularnych Filmów Dyplomowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni,
 • Festiwal Filmów Ukraińskich w Polsce.

 

Z funkcji Członka Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM rezygnuje Dorota Wilczak. Od 2008 roku Zarząd Stowarzyszenia pracuje w 3-osobowym składzie.

Nowe aktywności

FILMFORUM podpisuje umowę o współpracy partnerskiej z Fundacją Edukacji i Sztuki Filmowej LATERNA MAGICA.

Zostaje uruchomiona nowa wersja portalu FILMFORUM.PL w postaci platformy internetowej składającej się z autonomicznych vortali (m. in. „Aktualności”, „Filmy”, „Archiwum”, „Forum”).

W zarządzie Stowarzyszenia Katarzynę Jaworską zastępuje Dorota Wilczak. Dyrektorem artystycznym Stowarzyszenia „FILMFORUM” zostaje Michał Konca.

Projekty

W roku 2007 FILMFORUM realizuje następujące projekty kulturalne:

1) Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,

2) 6. Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,

3) II Konkurs Scenariuszowy „Nakręcone Teksty”,

4) Nagrody Polskiego Kina Niezależnego,

5) 5. Europejski Festiwal Młodego Kina w Warszawie.

Ponadto Stowarzyszenie „FILMFORUM” uczestniczyło w realizacji następujących przedsięwzięć:

1) Konkurs Kina Niezależnego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (organizacja repertuaru filmowego, ustalenie programu konkursu, promocja imprezy),

2) Międzynarodowy Festiwal Filmów Niezależnych „Publicystyka” w Kędzierzynie-Koźlu (współpraca organizacyjna, promocja imprezy i redakcja strony internetowej Festiwalu),

3) Współpraca z Miesięcznikiem „KINO” w zakresie redakcji działu poświęconego debiutującym filmowcom i wydarzeniom polskiego kina niezależnego.

Zmiany w roku 2006

FILMFORUM nawiązuje współpracę partnerską z Warszawską Szkołą Filmową.

Powstaje konkurs scenariuszowy „Nakręcone Teksty”.

Mateusz Rogala ustępuje z funkcji wiceprezesa FILMFORUM i obejmuje funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia (Rafał Buks przechodzi na stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji).

Wiceprezesem FILMFORUM zostaje Marceli Zielnik. FILMFORUM przenosi swoją siedzibę do Warszawy.

Projekty

Projekty zrealizowane przez FILMFORUM w roku 2006:

 • Internetowy Serwis Filmowy FILMFORUM.PL,
 • Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • I Konkurs Scenariuszowy „Nakręcone Teksty”,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego,
 • Ogólnopolska akcja promująca polskie kino niezależne „Cinema OFF”,
 • Toruń Film Festival „Toffi”,
 • Podkarpacki Przegląd Filmów Offowych „Jasło OFF” w Jaśle,
 • Festiwal Młodego Kina w Warszawie.

 

Ponadto Stowarzyszenie „FILMFORUM” uczestniczyło w przygotowaniu Konkursu Kina Niezależnego, w ramach  Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nagrody Polskiego Kina Niezależnego / Oda do Radości

FILMFORUM powołuje do życia Nagrody Polskiego Kina Niezależnego (znane potocznie jako „OFFskary”) – trofea podsumowujące roczne dokonania polskiego kina niezależnego. Nagrody przyznaje „OFFowa Akademia Filmowa”, na czele której staje Jan Machulski.

Następują zmiany w zarządzie Stowarzyszenia. Z funkcji prezesa ustępuje Piotr Majdrowicz (zastępuje go Maciej Dominiak), z funkcji skarbnika Marcin Kłujsza (stanowisko przejmuje Marta Karnkowska). Wiceprezesem FILMFORUM zostaje poznański montażysta telewizyjny Mateusz Rogala. Mikołaja Jazdona w zarządzie zastępuje Katarzyna Jaworska.

Powstaje kolejna, unowocześniona, wersja serwisu internetowego FILMFORUM.PL. Nowym redaktorem naczelnym portalu zostaje Marta Karnkowska.

FILMFORUM rozwija swoją działalność kulturalną, efektem konkursu scenariuszowego „nOWA gENERACJA” jest film „Oda do radości” w reżyserii Anny Kazejak, Jana Komasy i Macieja Migasa.

Projekty

W 2005 roku FILMFORUM rozwija kolejne inicjatywy:

 • Internetowy Serwis Filmowy „Filmforum.pl” – bieżąca redakcja, aktualizacja i rozbudowa portalu promującego polskie kino niezależne,
 • Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych („Oskariada”) w Warszawie,
 • II Konkurs Scenariuszowy „nOWA gENERACJA”,
 • Nagrody Polskiego Kina Niezależnego,
 • Ogólnopolska akcja promująca polskie kino niezależne „Cinema OFF”,
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe dla Młodzieży „Jedno ujęcie” w Łebie,
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy „Jedna minuta” w Lesznie,
 • „1409 – Afera na zamku Bartenstein” – produkcja filmu,
 • Toruń Film Festival „Toffi”,
 • Krakowski Festiwal Filmów Niezależnych „Krakffa”,
 • Festiwal Młodego Kina w Warszawie,
 • „Oda do radości” – organizacja trasy promocyjnej filmu.

 

Ponadto Stowarzyszenie „FILMFORUM” uczestniczyło w realizacji następujących przedsięwzięć:

 • „Wkręć się do szkoły” – współorganizacja konkursu edukacyjno-filmowego, realizowanego wspólnie z Warszawską Szkołą Filmową i Magazynem Filmowym „CINEMA”,
 • „Heyah – KLAPS” – współorganizacja konkursu dla młodych twórców filmowych, realizowanego wspólnie z Polską Telefonią Cyfrową.

Działania

Powstają kolejne edycje Międzynarodowego Forum Niezależnych Filmów Fabularnych oraz Festiwalu Młodego Kina. FILMFORUM organizuje także warsztaty filmowe w Łebie oraz liczne festiwale filmowe w całej Polsce (Kraków, Warszawa, Poznań, Toruń).

Do Stowarzyszenie FILMFORUM dołącza Katarzyna Jaworska (dyrektor Toruń Film Festival TOFFI).

FILMFORUM nawiązuje współpracę partnerską z Magazynem Filmowym CINEMA. Pozwala to na zaprezentowanie, na łamach popularnego czasopisma, najlepszych twórców filmowych, najciekawszych wydarzeń oraz popularyzację kina niezależnego na szeroką skalę. Startuje akcja „Cinema OFF”, polegająca na comiesięcznej publikacji obszernych materiałów prasowych dotyczących polskiego kina niezależnego oraz organizacji ogólnopolskiej sieci pokazów filmowych.

Następują zmiany w zarządzie Stowarzyszenia. Z funkcji prezesa ustępuje Piotr Majdrowicz (zastępuje go Maciej Dominiak), z funkcji skarbnika Marcin Kłujsza (stanowisko przejmuje Marta Karnkowska). Wiceprezesem FILMFORUM zostaje poznański montażysta telewizyjny Mateusz Rogala. Mikołaja Jazdona w zarządzie zastępuje Katarzyna Jaworska.

Powstaje kolejna, unowocześniona, wersja serwisu internetowego FILMFORUM.PL. Nowym redaktorem naczelnym portalu zostaje Marta Karnkowska.

FILMFORUM rozwija swoją działalność kulturalną, efektem konkursu scenariuszowego „nOWA gENERACJA” jest film „Oda do radości” w reżyserii Anny Kazejak, Jana Komasy i Macieja Migasa.

Projekty

W 2004 roku FILMFORUM organizuje następujące projekty:

 • nOWA gENERACJA
  I Konkurs Scenariuszowy AKSON STUDIO & FILMFORUM.PL [styczeń – maj 2004 r.]
 • Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie
  [2-4 kwietnia 2004 r.]
 • Międzynarodowe Warsztaty Filmowe JEDNO UJĘCIE w Łebie
  [25 czerwca – 5 lipca 2004 r.]
 • Cinema OFF – program promocji i prezentacji kina niezależnego
  [realizowany od czerwca 2004 r.]
 • Festiwal Młodego Kina w Warszawie
  [1-2 października 2004 r.]
 • Toruński Offowy Festiwal Filmowy TOFFI
  [15-17 października 2004 r.]

Powstaje Stowarzyszenie FILMFORUM

Funkcję Prezesa Stowarzyszenia przyjmuje poznański organizator imprez filmowych Piotr Majdrowicz. Maciej Dominiak obejmuje stanowisko Wiceprezesa FILMFORUM i koordynatora działań realizowanych w Warszawie. Do zarządu Stowarzyszenia wchodzą ponadto: Marcin Kłujsza (skarbnik, poznański realizator telewizyjny), Marta Karnkowska (dyrektor artystyczny Międzynarodowego forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie), Marceli Zielnik (szef techniczny FILMFORUM) oraz dr Mikołaj Jazdon (poznański filmoznawca). Szefem Komisji Rewizyjnej zostaje Rafał Buks.

Pierwsi partnerzy / pierwsze projekty

W okresie listopad – grudzień 2003 r. Stowarzyszenie podpisało porozumienia o współpracy z Magazynem Filmowym CINEMA (gdzie redagowany jest specjalny dział poświęcony kinu niezależnemu firmowany przez FILMFORUM), stacją telewizyjną Kino Polska TV, Miesięcznikiem KINO, portalem internetowym STOPKLATKA.PL oraz wieloma inicjatywami kulturalnymi na terenie całego kraju. FILMFORUM podjęło także współpracę z licznymi partnerami zagranicznymi (m. in. Medien Centrum CLIP w Berlinie, Medien Werkstad w Oslo, Ośrodkiem Kulturalnym ZAHRADA w Pradze).

W roku 2003 Stowarzyszenie FILMFORUM zorganizowało następujące projekty:

 • Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych w Warszawie,
 • Toruński Offowy Festiwal Filmowy TOFFI,
 • Krakowski Festiwal Filmowy KRAKFFA,
 • Festiwal Młodego Kina w Warszawie.

 

FILMFORUM rozpoczęło prace przygotowawcze związane z organizacją Konkursu Scenariuszowego „AKSON STUDIO & FILMFORUM.PL”, przeznaczonego dla młodych, startujących w zawodzie scenarzystów.

FILMFORUM w PHP

Zostaje uruchomiona nowa wersja portalu w wersji PHP, posiadająca nowoczesny panel administracyjny oraz zautomatyzowane funkcje zarządzania zawartością serwisu.

Funkcję redaktora naczelnego serwisu FILMFORUM.PL obejmuje Maciej Dominiak.

Pierwsze działania artystyczne

Do grona twórców FILMFORUM dołączają Maciej Dominiak i Marceli Zielnik. W kwietniu 2002 roku działania „FILMFORUM” wykraczają poza ramy Internetu, powstaje pierwsza impreza filmowa organizowana przez środowisko związane z FILMFORUM: CINEMAFORUM –  Międzynarodowe Forum Niezależnych Filmów Fabularnych (wówczas noszące nazwę „Oskariada”). Honorowym Dyrektorem Artystycznym Festiwalu zostaje Jan Machulski.

Rafał Buks rozpoczyna prace nad filmem „1409 – Afera na zamku Bartenstein”.

Działania edukacyjne

Powstaje kolejny istotny dział tematyczny serwisu FILMFORUM.PL – „Scenariusze”. Jego podstawę teoretyczną stanowi publikowany w odcinkach kurs pisania scenariuszy autorstwa Alexa Epsteina (hollywoodzkiego scenarzysty i producenta). Zamieszczane są tutaj także wszelkie informacje dotyczące różnych aspektów scenariopisarstwa, łącznie z kwestią praw autorskich, listą instytucji zajmujących się w Polsce przyjmowaniem scenariuszy oraz informacjami dotyczącymi konkursów i warsztatów scenariuszowych.

Kolejne funkcje serwisu

W pionierskich czasach Internetu w Polsce, FILMFORUM.PL posiada już własne forum dyskusyjne oraz stale rozbudowywany zasób odnośników do witryn poświęconych tematyce filmowej (dział „Drogowskaz”).

Rozwój serwisu FILMFORUM.PL

Serwis staje się miejscem kontaktu pomiędzy filmowcami amatorami a profesjonalistami z branży. Taki jest cel działu „Stali goście”, w którym zamieszczane są wypowiedzi profesjonalistów udzielających rad początkującym filmowcom oraz dzielących się swoją wiedzą na temat filmowej twórczości.

Nowe działy tematyczne

W serwisie FILMFORUM.PL powstają działy tematyczne: „Wasze doświadczenia” i „Filmówk@ Filmforum”. W pierwszym z nich publikowane są wskazówki i doświadczenia twórców filmów prezentowanych w serwisie. Z kolei drugi dział zawiera porady z zakresu teorii realizacji filmowej formułowane przez studentów szkoły filmowej w oparciu o wykłady, literaturę i ćwiczenia prowadzone przez specjalistów w tym zakresie.

Powstaje FILMFORUM.PL

Pierwsza wersja serwisu (napisana w HTML-u) jest dziełem Rafała Buksa, głównego pomysłodawcy oraz autora systemu nawigacji i struktury portalu. Współtwórcą serwisu jest Olaf Młyński.

FILMFORUM.PL w roku 1999

Tak wyglądał serwis FILMFORUM.PL w latach 1999-2002 (projekt i oprogramowanie: Rafał Buks).