Przejdź do treści

Polskie kino w Norwegii – publikacja na temat potencjału eksportowego polskich filmów

Polskie kino w Norwegii - publikacja na temat potencjału eksportowego polskich filmów

Publikacja „Polskie kino w Norwegii – perspektywy dystrybucyjne, możliwości dotarcia do zagranicznej publiczności” jest elementem upowszechniającym efekty realizowanego przez Instytut KOSMOPOLIS projektu „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation”. Raport jest już dostępny w Internecie!

WSPÓŁPRACA POLSKO-NORWESKA

Inicjatywa „Polish-Norwegian Film Festival Cooperation” powstała w celu zacieśnienia filmowych relacji między Polską a Norwegią. W trakcie projektu w obu krajach organizowano wspólnie wydarzenia branżowe, warsztaty oraz przeglądy filmowe. Głównymi założeniami przedsięwzięcia było umożliwienie debiutującym twórcom filmowym i producentom kreatywnym nawiązania nowych kontaktów i zdobycia specjalistycznej wiedzy z zakresu międzynarodowej sprzedaży, promocji i dystrybucji filmów. Podczas Amandus Film Festival w Lillehammer oraz WAMA Film Festival w Olsztynie zorganizowano serie szkoleń, w których wzięli udział polscy i norwescy studenci szkół filmowych oraz młodzi twórcy i producenci z obu krajów. W trakcie festiwali w Lillehammer i Olsztynie odbyły się również inspirujące spotkania z ekspertami z branży audiowizualnej oraz retrospekcje polskich i norweskich filmów krótkometrażowych.

WYMIANA DOŚWIADCZEŃ

Obecność cenionych specjalistów oraz duże zaangażowanie uczestników w działania projektowe sprawiło, że w trakcie projektu „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” pojawiły się liczne pytania na temat różnic w funkcjonowaniu polskiego i norweskiego rynku filmowego. Na wiele z nich udało się odpowiedzieć podczas spotkań z ekspertami lub w trakcie dyskusji między uczestnikami szkoleń i warsztatów. Część pytań wymagała jednak głębszej analizy, na co odpowiedź stanowi stworzona publikacja.

PUBLIKACJA NA TEMAT MIĘDZYNARODOWYCH PERSPEKTYW DYSTRYBUCYJNYCH POLSKIEGO KINA

Publikacja została opracowana przez Kaję Szulc-Nweke i Ewę Kozikowską – założycielki KINO Projekt, norweskiej firmy dystrybucyjnej zajmującej się promocją i dystrybucją polskiego kina za granicą oraz Macieja Dominiaka – dyrektora Stowarzyszenia FILMFORUM. Publikacja zawiera krótki rys historyczny dotyczący obecności polskiego kina w Norwegii, ale jej głównym walorem jest analiza możliwości eksportowych polskiej kinematografii na przykładzie rynku norweskiego. Analiza ta stanowi inspirujące studium przypadku ze względu na fakt, że polskie kino funkcjonuje w norweskiej przestrzeni dystrybucyjnej na wielu poziomach – począwszy od obiegu niszowego i festiwalowego,
a skończywszy na spektakularnych sukcesach komercyjnych. Powyższa sytuacja stanowi doskonały punkt wyjścia do formułowania uniwersalnych wniosków i diagnoz dotyczących potencjału eksportowego polskiej kinematografii w wymiarze ogólnoeuropejskim.

Publikacja dostępna jest pod adresem:

***

Projekt „Polish-Norwegian Film Festivals Cooperation” dofinansowano ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) 2014-2021 oraz ze środków budżetu państwa.

Organizatorem projektu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji.

Partnerami projektu są: Stiftelsen Amandusfestivalen i Stowarzyszenie FILMFORUM.

Festiwale partnerskie, biorące udział w projekcie to: AMANDUS BLIKKFANG Lillehammer International Student Film Festival w Lillehammer oraz WAMA Film Festival w Olsztynie.