Przejdź do treści

AKTUALNOŚCI – EDU

AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI: EDU​

pracownia_A35_2023

Spotkanie kreatywne „Kultura aktywna społecznie” w ramach „Pracowni A35”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu kreatywnym dotyczącym potencjału kultury audiowizualnej w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach wydarzenia przewidziane są warsztaty praktyczne i teoretyczne oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami, edukatorami i osobami pracującymi z młodzieżą.