Przejdź do treści

Zgłoś się na cykl szkoleń dla młodej branży filmowej INTERFILMLAB 6.0

Zgłoś się na cykl szkoleń dla młodej branży filmowej INTERFILMLAB 6.0

Do projektu INTERFILMLAB 6.0 zapraszamy młodych twórców filmowych z Polski, Francji i Norwegii.

INTERFILMLAB 6.0

Podczas cyklu szkoleń w Olsztynie wspólnie odpowiemy na pytanie, jak skutecznie promować i sprzedawać własne dokonania twórcze na międzynarodowym rynku filmowym. Zadaniem uczestników będzie rozwój własnych projektów filmowych i przygotowanie prezentacji na finałowy pitching.

Najważniejsze informacje

  • termin warsztatów: 1-9 października 2022,
  • wiek uczestników: 20-30 lat,
  • termin nadsyłania zgłoszeń: 15 września 2022,
  • udział w warsztatach jest bezpłatny.

Organizator:
Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Współorganizatorzy:
Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska),
KINOGRAPHE Association (Francja),
Stiftelsen Amandusfestivalen (Norwegia).

Wydarzenie współfinansuje Unia Europejska.
Akredytacja w programie ERASMUS+ na lata 2021-2027 o numerze 2020-1-PL01-KA150-YOU-096840.

Projekt „INTERFILMLAB 6.0 – wsparcie potencjału eksportowego polskiej kinematografii na globalnym rynku VoD” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.