Przejdź do treści

Zgłoś się do udziału w 6. edycji KINOGRAPHE International Film Academy we Francji!

Zgłoś się do udziału w 6. edycji KINOGRAPHE International Film Academy we Francji!

Ze względu na stan pandemii ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w związku z rozprzestrzenieniem się koronawirusa COVID-19, 6. edycja KINOGRAPHE International Film Academy w Grenoble nie odbędzie się w zaplanowanym terminie. Nowa propozycja daty wydarzenia zostanie ogłoszona w naszych kanałach informacyjnych.

6. edycja międzynarodowych warsztatów filmowych KINOGRAPHE będzie skoncentrowana na próbie utrwalenia tożsamości i różnorodności malowniczo położonego, francuskiego miasta Grenoble, za pomocą któtkich form filmowych, stanowiących „Pocztówki z Grenoble”. W programie przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i dni zdjęciowe poświęcone doskonaleniu praktycznego warsztatu filmowego. Warsztaty zakończą się publicznym pokazem zrealizowanych filmów oraz ich publikacją w Internecie.

Aby zapewnić największą swobodę działania, organizatorzy zachęcają do zabrania własnego sprzętu. Istnieje możliwość ubezpieczenia sprzętu na czas wyjazdu.

Znajomość języka francuskiego nie jest wymagana. Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim.

Dostępne są dwa tryby akredytacji :

  • akredytacja 890,00 PLN brutto – obejmuje koszty przejazdu busem (Warszawa – Grenoble – Warszawa), udziału we wszystkich zajęciach objętych programem oraz śniadań i częściowego wyżywienia.
  • akredytacja 490,00 PLN brutto – obejmuje wszystkie powyższe elementy z wyłączeniem przejazdu busem.

Istnieje możliwość zwolnienia z opłaty akredytacyjnej, o które ubiegać mogą się osoby poniżej 30 roku życia o utrudnionej sytuacji finansowej. W celu ubiegania się o dofinansowanie należy wypełnić list intencyjny i dołączyć go do zgłoszenia.

Warsztaty przeznaczone są dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Termin zgłoszeń upływa 20 marca 2020 r.

Obejrzyj materiał filmowy

Organizatorami wydarzenia są: Association KINOGRAPHE i Stowarzyszenie FILMFORUM.