Przejdź do treści

Warsztaty FAST – Film Art for Social Transformation już za kilka dni w Radomiu!

Warsztaty FAST – Film Art for Social Transformation już za kilka dni w Radomiu!

Już w najbliższą niedzielę, 9-go sierpnia, zaczynamy cykl warsztatowy pod nazwą FAST – Film Art for Social Transformation. Młodzież z Włoch, Francji, Niemiec i Polski zrealizuje 5 reklam społecznych.

Jak co roku w ramach festiwalu Kameralne Lato odbędą się warsztaty dla młodzieży z Europy. Młodzi ludzie z 4 krajów – Włoch, Francji, Niemiec i Polski – zrealizują reklamy społeczne dotyczące zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu i zażywaniem substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa na drodze, przemocy w rodzinie, agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy i mowy nienawiści. Specjaliści z poszczególnych dziedzin przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy produkcji filmu – od pracy nad rozwojem pomysłu do finalnej premiery gotowego filmu. 5 grup warsztatowych, z których każda zajmie się konkretnym tematem, ma za zadanie zrealizować mini kampanię społeczną uświadamiającą wspomniane zagrożenia.

Młodzież, dzięki współpracy festiwalu z Policją, może liczyć na wsparcie i pomoc służb mundurowych. Zrealizowane spoty będą wykorzystywane przez policjantów z działu prewencji w prelekcjach wygłaszanych m.in. w szkołach.

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Wydarzenie jest jedynym festiwalem filmowym w Polsce organizowanym w ścisłej współpracy z polskimi służbami mundurowymi, w tym przede wszystkim z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu. Współorganizatorami wydarzenia są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Festiwal współfinansują: Miasto Radom, Polski Instytut Sztuki Filmowej oraz Stowarzyszenie Autorów ZAIKS.

Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA w Radomiu oraz Mazowiecki Instytut Kultury.

Partnerem technologicznym festiwalu jest Canon, a partnerem logistycznym KIA Plejada.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt „SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.