Przejdź do treści

Spotkanie kreatywne „Kultura aktywna społecznie” w ramach „Pracowni A35”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu kreatywnym dotyczącym potencjału kultury audiowizualnej w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach wydarzenia przewidziane są warsztaty praktyczne i teoretyczne oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami, edukatorami i osobami pracującymi z młodzieżą.

Spotkanie kreatywne oparte będzie o wymianę dobrych praktyk i idei, uwzględniających działania kulturalne jako atrakcyjne i efektywne narzędzie aktywizujące młodych ludzi, w tym osoby o mniejszych szansach.

Podczas spotkania zostanie poruszony temat dominującej roli kultury audiowizualnej w życiu młodzieży i
potencjału, jaki niesie za sobą w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej.

Wydarzenie składa się z dwóch części: konferencji i warsztatów kreatywnych – można zgłosić się na jeden dzień lub na dwa dni.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

HARMONOGRAM

CZWARTEK (23 listopada 2023) Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy (Al. Ujazdowskie 20)

„Czy ten film to tak na poważnie?” Edukacyjne funkcje sztuki filmowej. 

Konferencja dla nauczycieli i pracowników instytucji kultury pracujących z młodzieżą – warsztaty metodyczne i kreatywne, wykłady, debata.

10:30 – 12:00 
PROJEKT “LUDZIE”, CZYLI JAK FILM MOŻE ZMIENIĆ… WSZYSTKO – projekcja filmów,  dyskusja, rozmowa z twórcami – “RANDKA”, reż. Paweł Stroiński, Polska 2023 (27 min) “…KTÓRY SKRZYWDZIŁEŚ”, reż. Karolina Zielińska, Alicja Kępska, Gabriela Szczególska , Polska 2023 (18 min.); prowadzenie: JAROSŁAW BASAJ
Etiudy zrealizowane w ramach warsztatów filmowych przez młodych ludzi opowiadających o otaczającym nas świecie to dowody na to, jak uwrażliwiająca i rozwijająca może być mądra edukacja filmowa. Po seansie odbędzie się dyskusja z uczestnikami i rozmowa z twórcami.

12:30 – 14:00 
MASTERCLASS – Szkoła Filmowania (10. edycja) – warsztat: JAK ŚWIADOMIE POSŁUGIWAĆ SIĘ URZĄDZENIEM DO REJESTRACJI OBRAZU?; prowadzenie: ANDRZEJ WOLF
Omówienie zaawansowanych funkcji aparatów fotograficznych, dostępnych w większości smartfonów. W trakcie zajęć uczestnicy wykonają kilka krótkich zadań z wykorzystaniem omówionych funkcji oraz otrzymają wskazówki operatorskie od profesjonalisty.

15:00 – 16:30 
TRUDNA SZTUKA EDUKOWANIA FILMEM – warsztat; prowadzenie: MARCIN KOŃCZEWSKI
Warsztaty dla nauczycieli, edukatorów, pracowników ośrodków kultury borykających się z kłopotliwym zarzutem rodziców: “O, nie! znowu puścili film? A kiedy wy się czegoś będziecie uczyć?”. Trudna sztuka edukacji filmem. Analiza filmów krótkometrażowych i pełnometrażowych z perspektywy wartości edukacyjnych i ich potencjału w edukacji.

17:00 – 19:00 
CZY TEN FILM TO TAK NA POWAŻNIE? – debata na temat edukacyjnych funkcji sztuki filmowej – eksperci: MAŁGORZATA BAZAN, KAROL JACHYMEK, MARCIN KOŃCZEWSKI, MICHAŁ OLESZCZYK, JOANNA ROŻEN-WOJCIECHOWSKA;  prowadzenie: JAROSŁAW BASAJ
Uczestnicy dyskusji zaprezentują różne perspektywy patrzenia na edukację filmową – akademicką, szkolną, pracowników ośrodków kultury i organizacji pozarządowych… Podejmą się odpowiedzi na pytania o jej rolę w nowoczesnej edukacji, czy należycie uwzględniono ją w podstawie programowej.

PIĄTEK (24 listopada 2023 r.) Studio TRUE STORY (ul. Suwak 4)

Workshop kreatywny „Technika i technologie audiowizualne w edukacji medialnej; Praca z postacią; Tworzenie kreacji wizualnych”

Warsztaty dla edukatorów filmowych pracujących z młodzieżą – warsztaty praktyczne i techniczne.

10:30 – 13:30
WORKSHOP KREATYWNY – Technika i technologie audiowizualne w edukacji medialnej; prowadzenie: MARCELI ZIELNIK, TOMASZ PYRAK (operatorzy obrazu, montażyści, twórcy multimedialni; na co dzień zajmujący się produkcją materiałów filmowych i telewizyjnych)
Warsztat będzie oparty o poznanie możliwości sprzętu filmowego w edukacji audiowizualnej, wymianę dobrych praktyk i pomysłów.

14:30 – 18:30
WORKSHOP KREATYWNY – Praca z postacią; Tworzenie kreacji wizualnych; prowadzenie: MARCELI ZIELNIK, AGATA KOSZULIŃSKA (reżyserka teatralna, artystka wizualna, reżyserka VR, performerka, pisarka)
Rolą warsztatu będzie inspirowanie uczestników do poszukiwania nowych środków wyrazu w kreacjach wizualnych oraz eksperymentowania w pracy z postacią.

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM
Partnerzy wydarzenia: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy
Projekt współfinansuje Unia Europejska.