Przejdź do treści

Simone Lipińska

O FILMFORUM

Biuro Zarządu

Sekretarz Zarządu
Koordynator pionu
„FILMFORUM Industry”

Funkcje/Stanowiska:

 • Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM
 • Koordynator pionu
  „FILMFORUM Industry”
 • Kierownik Biura
 • Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego
 • Administrator Danych Osobowych

Simone Lipińska

Pracowała przy organizacji produkcji filmów krótkometrażowych („Lokatorki”, reż. Klara Kochańska-Bajon) i dokumentalnych („To był lipiec 1945”, reż. Waldemar Czechowski). Prowadzi biuro Stowarzyszenia FILMFORUM. Zajmuje się działaniami związanymi z produkcją festiwali filmowych w całej Polsce. Pracuje przy organizacji CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych (Warszawa), Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO (Radom), WAMA Film Festival (Olsztyn) oraz Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia). Uczestniczy w realizacji projektów edukacyjnych: MASTERCLASS – Szkoła Filmowania, Młodzieżowe Warsztaty Reportażu, „Pracownia A35”. Zrealizowała projekt „Badania dotyczące wolontariatu w obszarze kultury filmowej” w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w bieżących projektach:

 • Nagrody im. Jana Machulskiego
 • CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych
 • Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO
 • WAMA Film Festival
 • MASTERCLASS – Szkoła Filmowania
 • FILMFORUM.PL
 • Młodzieżowe Warsztaty Reportażu
 • Pracownia A35