Przejdź do treści

Piotr Simon

O FILMFORUM

Sekcja Organizacji i Produkcji

Producent Generalny

Funkcje/Stanowiska:

  • Koordynator pionu „FILMFORUM Events”
  • Producent Generalny
  • Dyrektor Organizacyjny CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych
  • Członek Rady Programowej FILMFORUM
  • Członek Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego
  • Koordynator Wolontariatu

Piotr Simon

Absolwent kulturoznawstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalista w zakresie organizacji i produkcji wystaw, spektakli teatralnych, koncertów i podróży motywacyjnych. Producent międzynarodowych projektów promujących polskie wzornictwo i modę na europejskich targach specjalistycznych. Brał udział w organizacji kilkunastu wystaw i konferencji z zakresu designu, realizowanych na rzecz instytucji samorządowych i sektora prywatnego. Był zaangażowany w organizację licznych wydarzeń kulturalnych, m.in. w ramach festiwali: Transatlantyk i Animator. Organizator spektakli, koncertów i konferencji produkowanych na zlecenie kontrahentów korporacyjnych. Współzałożyciel specjalistycznego biura podróży, w ramach którego zrealizował wyjazdy motywacyjne w kilkudziesięciu krajach świata. Od 2016 Kierownik Produkcji WAMA Film Festiwal w Olsztynie i Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO. W latach 2016-2018 Koordynator, a od 2019 roku Dyrektor Organizacyjny CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie.

Udział w bieżących projektach:

  • WAMA Film Festival
  • CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych
  • Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO
  • Nagrody im. Jana Machulskiego