Przejdź do treści

Nowa struktura organizacyjna FILMFORUM

Nowa struktura organizacyjna FILMFORUM

Od prawie 20 lat misją Stowarzyszenia FILMFORUM jest edukacja twórców i odbiorców sztuki filmowej, działanie na rzecz rozwoju branży audiowizualnej oraz promocja młodych talentów.

By usprawnić działania Stowarzyszenia, od lutego 2020 roku zostały powołane trzy autonomiczne piony programowe: FILMFORUM Events, FILMFORUM Edu oraz FILMFORUM Industry.

 

FILMFORUM Events odpowiedzialne będzie za koordynację krajowych oraz międzynarodowych wydarzeń kulturalnych. FILMFORUM Edu zajmie się przygotowaniem lokalnych, regionalnych, krajowych i międzynarodowych programów edukacji filmowej adresowanych do młodzieży. FILMFORUM Industry będzie natomiast odpowiadać za prowadzenie wydarzeń adresowanych do profesjonalistów z branży filmowej.

 

Nadzór nad FILMFORUM Events objął Piotr Simon, absolwent kulturoznawstwa, który od lat zajmuje się organizacją i produkcją wydarzeń kulturalnych, od 2016 r. pełniąc funkcję producenta wykonawczego WAMA Film Festiwal w Olsztynie, a od 2019 roku Dyrektora Organizacyjnego CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie.

 

Za dział FILMFORUM Edu odpowiada Dorota Kozłowska-Woźniak, specjalistka w zakresie organizacji finansowania i zarządzania projektami, manager przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, animatorka kultury. W latach 2014-2018 pełniła funkcję członka zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM. Zdobyła szerokie doświadczenie przy realizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej takich, jak m.in. Młodzieżowa Akademia Teatralna, Młodzieżowe Warsztaty Reportażu lub program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury – „Pracownia A35”.

 

Koordynacja pionu FILMFORUM Industry powierzona została Dominice Grams, absolwentce kierownictwa produkcji filmowej oraz socjologii mediów i komunikacji. Wieloletniej organizatorce Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Koordynatorce programów edukacji filmowej oraz kierowniczce produkcji filmów krótkometrażowych i nagrań dubbingu do filmów animowanych.

 

– Mamy nadzieję, że nowa struktura Stowarzyszenia FILMFORUM usprawni i uporządkuje pracę Stowarzyszenia oraz przyczyni się do zwiększenia efektywności i ułatwi organizację działań i realizację celów przez nie postawionych. Nieustająco jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy i pomysły oraz zachęcamy do współpracy i kontaktu – mówi Maciej Dominiak, Dyrektor Stowarzyszenia FILMFORUM.