Przejdź do treści

Nagroda Specjalna im. Jana Machulskiego 2021 dla Krystiana Dulewicza

Nagroda Specjalna im. Jana Machulskiego 2021
dla Krystiana Dulewicza

Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego podczas zebrania w dniu 7 listopada 2021 r., na wniosek Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM, podjął decyzję o przyznaniu Krystianowi Dulewiczowi Nagrody Specjalnej im. Jana Machulskiego za Całokształt Działań na Rzecz Młodego Polskiego Kina.

Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego podczas zebrania w dniu 7 listopada 2021 r., na wniosek Zarządu Stowarzyszenia FILMFORUM, podjął decyzję o przyznaniu Krystianowi Dulewiczowi Nagrody Specjalnej im. Jana Machulskiego za Całokształt Działań na Rzecz Młodego Polskiego Kina.

Nagrody Specjalnej nie przyznaje Kapituła Nagród im. Jana Machulskiego, lecz Komitet Organizacyjny składający się z przedstawicieli najważniejszych polskich festiwali kina krótkometrażowego. Do tej pory została przyznana tylko 8 razy – pierwszym laureatem Nagrody był jej obecny patron – Jan Machulski. W 17-letniej historii Nagród im. Jana Machulskiego, Komitet Organizacyjny był dosyć oszczędny w przyznawaniu Nagród Specjalnych za całokształt. W opinii Komitetu nie powinny to być nagrody sezonowe, koniunkturalne, podążające za tendencjami, kontekstami i sezonowym zainteresowaniem kinem krótkometrażowym. Nagrody te przyznawane są więc bardzo rozważnie, po długiej i głębokiej refleksji, osobom niezwykle zasłużonym dla promocji, edukacji oraz upowszechniania wiedzy na temat polskiego kina krótkometrażowego. Otrzymują je wybitni twórcy kina, pedagodzy, ale także osoby związane z produkcją i organizacją wydarzeń kulturalnych.

W roku 2021 Nagroda została przyznana Krystianowi Dulewiczowi, wspaniałemu edukatorowi filmowemu i współtwórcy najważniejszych projektów edukacyjnych realizowanych na przestrzeni ostatnich 10 lat przez Stowarzyszenie FILMFORUM. Krystian Dulewicz jest absolwentem szkoły filmowej FAMO w Czechach (Filmová Akademie Miroslava Ondříčka) oraz Wydziału Operatorskiego Warszawskiej Szkoły Filmowej, twórcą wielu spotów reklamowych oraz relacji telewizyjnych. Jest także koordynatorem i opiekunem programowym krajowych i międzynarodowych programów edukacji filmowej realizowanych w ramach CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie, WAMA Film Festival w Olsztynie oraz Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu. Współtworzył koncepcje programowe Akademii Filmowej im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie oraz warszawskiego programu edukacji filmowej „MASTERCLASS – Szkoła Filmowania”. W trakcie swojej drogi zawodowej bardzo umiejętnie łączy zawodową działalność komercyjną z pełną pasji i zaangażowania działalnością społeczną i edukacyjną. Metody edukacyjne stosowane przez Krystiana Dulewicza to z jednej strony działania oparte na wielu innowacjach technicznych i technologicznych, a z drugiej strony proces niezwykle empatyczny, polegający na budowaniu artystycznej wspólnoty i społecznej misji sztuki filmowej. Krystian od lat przekazuje swoim uczniom i kursantom wartości najbliższe misji Stowarzyszenia FILMFORUM, pokazuje że kino to narzędzie, które może zmieniać świat, sprawiać, że pojedyncze losy ludzkie stają się lepsze, a sztuka filmowa może być narzędziem pozytywnej zmiany społecznej. Dotychczasowa działalność Krystiana Dulewicza udowadnia, że nie jest to wyłącznie podejście idealistyczne, ale działanie oparte na wymiernych efektach, dokonaniach i dydaktycznych sukcesach, których od ponad 10 lat jest aktywnym i niezastąpionym współtwórcą.