Przejdź do treści

dr hab. Marcin Adamczak

O FILMFORUM

Sekcja Programowa

Koordynator Programowy

Funkcje/Stanowiska:

  • Koordynator Programowy

dr hab. Marcin Adamczak

Filmoznawca, krytyk filmowy, publicysta. Wykłada w Instytucie Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu, w PWSFTviT w Łodzi oraz na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2016-2018 Dyrektor CINEMAFORUM – Międzynarodowego Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2010 i 2011). Laureat konkursu im. Krzysztofa Mętraka dla młodych krytyków filmowych (2011). Autor książek „Globalne Hollywood, filmowa Europa i polskie kino po 1989 roku” (2010) oraz „Obok ekranu. Perspektywa badań produkcyjnych a społeczne istnienie filmu” (2014). Publikował m.in. w „Odrze”, „Kwartalniku Filmowym”, „Panoptikum”, „EKRANach”, „Kinie”, „Magazynie Filmowym SFP” oraz w kilkunastu tomach zbiorowych. W 2019 r. otrzymał odznakę honorową Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Udział w bieżących projektach:

  • INTERFILMLAB