Przejdź do treści

ZESPÓŁ

O FILMFORUM

Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie FILMFORUM realizuje misję działając w oparciu o poniższą strukturę organizacyjną:

Zarząd

Maciej Dominiak

Członek Zarządu
Dyrektor

Marta Karnkowska

Członkini Zarządu

Marceli Zielnik

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny

Komisja Rewizyjna

mec. Magdalena Juszczyk

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Paweł Arczewski

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Emilia Bartkowska-Młynek

Członkini Komisji Rewizyjnej

Biuro Zarządu

Dorota Kozłowska-Woźniak

Zastępczyni Dyrektora

Zespół Organizacyjny

Sekcja Programowa

dr Anna Wróblewska

Koordynatorka Programowa

dr Michał Oleszczyk

Koordynator Programowy

Błażej Hrapkowicz

Koordynator Programowy

Karolina Adamczyk

Koordynatorka Programowa

Albert Kiciński

Koordynator Programowy

Promocja i Serwisy Internetowe

Aleksandra Różdżyńska

Koordynatorka PR

Sekcja Organizacji i Produkcji

Mirosława Rudnicka

Główna Księgowa

Piotr Simon

Producent Generalny
Koordynator pionu
„FILMFORUM Events”

Simone Lipińska

Koordynatorka pionu
„FILMFORUM Industry”

Diana Lazdane

Główna Koordynatorka
ds. Współpracy Międzynarodowej

Rafał Jeżak

Koordynator
ds. Bezpieczeństwa

Michał Grosiak

Koordynator Organizacyjny

Grzegorz Sikora

Koordynator Organizacyjny

Joanna Wachowiak

Koordynatorka ds. Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Edukacji Filmowej

Marek Pawlikowski

Koordynator pionu
„FILMFORUM Edu”

Robert Gajzler

Koordynator Programów Edukacyjnych

Sekcja Techniczna

Aleksandra Łoś

Koordynatorka Techniczna

Marek Dudzik

Koordynator Projekcji Filmowych

Tomasz Punpur

Koordynator Techniczny

Członkowie Honorowi

Rafał Buks

Członek Honorowy

Krystian Dulewicz

Członek Honorowy