ZESPÓŁ

O FILMFORUM

Struktura organizacyjna

Stowarzyszenie FILMFORUM realizuje misję działając w oparciu o poniższą strukturę organizacyjną:

Zarząd

Maciej Dominiak

Członek Zarządu
Dyrektor

Mirosława Rudnicka

Członek Zarządu
Główny Księgowy

Marceli Zielnik

Członek Zarządu
Dyrektor Techniczny

Komisja Rewizyjna

Marta Karnkowska

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Paweł Arczewski

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

mec. Magdalena Juszczyk

Sekretarz Komisji Rewizyjnej

Biuro Zarządu

Dorota Kozłowska-Woźniak

Zastępca Dyrektora

Simone Lipińska

Sekretarz Zarządu
Kierownik Biura

Zespół organizacyjny

Sekcja Programowa

Błażej Hrapkowicz

Dyrektor Programowy

dr Anna Wróblewska

Koordynator Programowy

dr Michał Oleszczyk

Koordynator Programowy

Karolina Adamczyk

Koordynator Programowy

dr hab. Marcin Adamczak

Koordynator Programowy

Marcin Radomski

Koordynator Programowy

Rafał Buks

Konsultant Programowy

Sekcja Organizacji i Produkcji

Piotr Simon

Producent Generalny

Diana Lazdane

Główny Koordynator
ds. Współpracy Międzynarodowej

Rafał Jeżak

Koordynator ds. Bezpieczeństwa

Michał Grosiak

Koordynator Organizacyjny

Grzegorz Sikora

Koordynator Organizacyjny

Emilia Bartkowska-Młynek

Koordynator Organizacyjny

Joanna Wachowiak

Koordynator ds. Współpracy Międzynarodowej

Sekcja Edukacji Filmowej

Marek Pawlikowski

Koordynator Projektów Międzynarodowych

Robert Gajzler

Koordynator Programów Edukacyjnych

Sekcja Techniczna

Krystian Dulewicz

Główny Koordynator Techniczny

Aleksandra Łoś

Koordynatorka Techniczna

Marek Dudzik

Koordynator Projekcji Filmowych

Tomasz Punpur

Koordynator Techniczny

Promocja i Serwisy Internetowe

Marta Sikorska

Rzeczniczka Prasowa

Albert Kiciński

Redaktor Serwisu
FILMFORUM.PL

Biuro i Administracja

Dominika Grams

Koordynator Biura