Przejdź do treści

Ekologia tematem międzynarodowych warsztatów filmowych 7. Edycji WAMA FILM FESTIVAL

Ekologia tematem międzynarodowych warsztatów filmowych 7. Edycji WAMA FILM FESTIVAL. Dołącz do uczestników!

Tylko do 25 września pasjonaci kina w wieku 18-25 lat mogą zgłaszać się na międzynarodowe warsztaty filmowe w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zadaniem uczestników tegorocznych spotkań będzie realizacja krótkich filmów o tematyce społecznej skoncentrowanej wokół zagadnień związanych z równowagą klimatyczną. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

W nawiązaniu do festiwalowego hasła: ŚWIADOMOŚĆ, międzynarodowe warsztaty filmowe w ramach największego wydarzenia filmowego Warmii i Mazur skoncentrują się na ekologii. Organizatorzy czekają na pomysły osadzone w scenerii regionu, które będą poświęcone jednemu z tematów:  

  1. animowanie działań na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska
    w Europie Środkowo-Wschodniej;
  2. przywrócenie różnorodności biologicznej i ograniczenie zanieczyszczeń w Europie Środkowo-Wschodniej;
  3. uświadomienie odbiorcom, że sposób w jaki korzystają z dóbr planety ma na nią ogromny wpływ;
  4. kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę;
  5. promocja ekologicznego trybu życia.

Uczestnicy warsztatów, we współpracy z doświadczonymi praktykami, zrealizują filmowe reklamy społeczne, które zostaną zaprezentowane na ceremonii zamknięcia festiwalu oraz będą rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w warsztatach mogą wypełnić formularz zgłoszeniowy:

Regulamin warsztatów jest dostępny pod linkiem: https://wamafestival.pl/download/2020/wama_warsztaty_regulamin_2020.pdf

Warsztaty odbędą się w dniach 4-11 października 2020 r. Organizatorzy zapewniają uczestnikom z całej Polski bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Wszystkie wydarzenia będą odbywać się w reżimie sanitarnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Podczas WAMA Film Festival obowiązywać będą wytyczne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Partnerem logistycznym festiwalu jest Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.