Przejdź do treści

Ekologiczny nieład czy (europejski) zielony ład. Zgłoś się do konkursu plastycznego na WAMA Film Festival

Ekologiczny nieład czy (europejski) zielony ład. Zgłoś się do konkursu plastycznego na WAMA Film Festival

Do 2 października br. można nadsyłać prace w otwartym konkursie plastycznym dla młodzieży, którego tematem jest idea Europejskiego Zielonego Ładu. Wykorzystując dowolną technikę malarską lub graficzną, uczestnicy mają za zadanie przedstawić w najciekawszy sposób ideę dążenia do neutralności klimatycznej współczesnej Europy. Współorganizatorem i inicjatorem konkursu w trakcie 7. edycji WAMA Film Festival jest Komisja Europejska.

Europejski Zielony Ład to jedno z najbardziej ambitnych wyzwań stojących przed zjednoczoną Europą. Plan Komisji Europejskiej zakłada powstrzymanie zmiany klimatu, degradacji środowiska oraz bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby w wieku 15-21 lat. Jego najważniejszym celem jest inspirowanie działań i postaw na rzecz powstrzymania zmian klimatu i degradacji środowiska w Unii Europejskiej. – Malarstwo i grafika zawsze były wyrazistymi środkami artystycznego komentarza do rzeczywistości. Chcemy aby nasz konkurs, w którym twórcami są młodzi artyści, stał się głośnym krzykiem w sprawie zagrożeń związanych z klimatem i przyszłością Ziemi – mówi Aleksander Kuberski – dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie, współorganizator konkursu.

O wyborze laureata Nagrody Głównej zdecyduje Jury w składzie: Marcin Kot Bastkowski (dyrektor WAMA Film Festival, przewodniczący jury), Aleksander Kuberski (dyrektor Państwowego Liceum Plastycznego im. Erica Mendelsohna w Olsztynie), Bartosz Świątecki (malarz, pedagog) oraz Bartłomiej Balcerzyk (przedstawiciel Komisji Europejskiej). Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 października podczas ceremonii finałowej 7. edycji WAMA Film Festival w Olsztynie. Zwycięzca otrzyma nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł.

Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesyłać do 2 października br. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie

ul. Partyzantów 85

10-402 Olsztyn

z dopiskiem „EKOLOGICZNY NIEŁAD CZY (EUROPEJSKI) ZIELONY ŁAD”

Szczegółowy regulamin konkursu znajduje się na stronie: www.wamafestival.pl.

Organizatorami konkursu są Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce oraz Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie.

Tegoroczny festiwal odbędzie się w dniach 6-10 października br. w Olsztynie.

Organizatorem WAMA Film Festival jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji w Olsztynie. Producentem festiwalu jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Głównym mecenasem wydarzenia jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym współorganizatorem: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Festiwal współfinansują: Komisja Europejska oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Partnerami organizacyjnymi festiwalu są: MULTIKINO S.A., Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie, Centrum Polsko-Francuskie w Olsztynie, Państwowe Liceum Plastyczne im. Erica Mendelsohna w Olsztynie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Olsztynie.

Partnerem logistycznym festiwalu jest Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz, a partnerem technologicznym BEIKS BiK Machulski.

Towarzyszące Festiwalowi działania edukacyjne wspierają: Program Unii Europejskiej ERASMUS+, Narodowe Centrum Kultury, Polsko-Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży oraz Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży.

Program wydarzeń branżowych w ramach cyklu „INTERFILMLAB 4.0” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.