Przejdź do treści

Dorota Kozłowska-Woźniak

O FILMFORUM

Liderka

zastępczyni dyrektora

Funkcje/Stanowiska:

  • zastępczyni dyrektora Stowarzyszenia FILMFORUM
  • koordynatorka organizacyjna Nagród im. Jana Machulskiego

Dorota Kozłowska-Woźniak

Specjalistka w zakresie organizacji finansowania i zarządzania projektami. Menedżer przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, animator kultury, organizator imprez. W latach 2014-2018 pełniła funkcję Członka Zarządu, a od 2018 roku jest Dyrektorem Biura Stowarzyszenia FILMFORUM. Od 2013 roku specjalizuje się w prowadzeniu lokalnych ośrodków edukacji kulturalnej. Doświadczenie w działaniach skierowanych do społeczności lokalnych zdobywała m.in. przy organizacji projektów z zakresu edukacji kulturalnej realizowanych w Warszawie (m.in. Program Aktywizacji Artystycznej Osób Starszych SCENA DLA SENIORA, Młodzieżowa Akademia Teatralna, Młodzieżowe Warsztaty Reportażu, „Pracownia A35” – program rozwoju wolontariatu w obszarze kultury, MASTERCLASS – Szkoła Filmowania). Producentka i organizator festiwali filmowych (WAMA Film Festival w Olsztynie, CINEMAFORUM – Międzynarodowe Forum Filmów Krótkometrażowych w Warszawie, Ogólnopolskie Spotkania Filmowe KAMERALNE LATO w Radomiu). Realizowała też liczne międzynarodowe projekty edukacyjne (m.in. Norwesko-Polska Akademia Filmu i Fotografii, Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie, Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe w Grenoble). Brała udział w opracowaniu i organizacji międzynarodowych przedsięwzięć dla młodej branży filmowej w ramach programu ERASMUS+. Założycielka i menedżer Spółdzielni Socjalnej (2011-2012). Wieloletni instruktor imprez oraz kolonii dla dzieci i młodzieży. W latach 2005-2012 wychowawca pozaszkolny. Opiekun stażystów w programie staży zawodowych dla studentów Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i programie Narodowego Centrum Kultury „Praktykuj w kulturze”.