Przejdź do treści

Termin kolejnej edycji ViSTa Lab Academy

Termin kolejnej edycji ViSTA Lab Academy

Kolejna edycja ViSTa Lab Academy odbędzie się w dniach 30 maja – 6 czerwca 2021 roku. ViSTa Lab Academy to międzynarodowe warsztaty scenariuszowe podczas których uczestnicy, wspólnie z doświadczonymi ekspertami, będą rozwijali swoje projekty filmów fabularnych oraz poznawali tajniki produkcji filmowej.

Podczas projektu planowane są następujące działania:

Prezentacje i panele dyskusyjne

Uczestnicy przedstawią prezentacje skupiące się na aktualnej sytuacji na rynku scenariuszy w poszczególnych krajach, a także zaprezentują cechy kultury filmowej charakterystyczne dla regionów ich pochodzenia.

Debaty

Młodzież, w oparciu o swoją wiedzę i wcześniejsze doświadczenia, przygotuje zestaw zagadnień, które zostaną podniesione w formie otwartych dyskusji ze specjalistami. Tematy dyskusji obejmą m.in. następujące kwestie:

  • umiejętność komunikowania stworzonej historii (scenariusz filmowy, treatment) w sposób uniwersalny i z uwzględnieniem różnic kulturowych wśród potencjalnych odbiorców filmu,
  • umiejętność tworzenia treatmentu, streszczenia i loglinu – rozróżnienie między tymi formami przekazywania treści i fabuły filmu,
  • umiejętność ciągłej pracy i modyfikacji scenariusza w celu udoskonaleń dramaturgicznych,
  • praca z tekstem pod względem wymagań produkcyjnych i castingowych,
  • przygotowanie listy referencji filmowych, umożliwiającej lepszą komunikację o projekcie przed zewnętrznymi decydentami (producentami, reżyserami, przedstawicielami instytucji finansujących).

 

Wieczory z kinem europejskim

Pokazy krótkometrażowych produkcji filmowych z poszczególnych krajów uczestniczących w projekcie. Dyskusje dotyczące nurtów artystycznych, stylów i gatunków charakterystycznych dla kinematografii różnych krajów.

Działania twórcze

Cykl warsztatów w międzynarodowych grupach, polegający na opracowaniu oryginalnych projektów scenariuszy przystosowanych do funkcjonowania w obiegu międzynarodowym.

Opracowywanie efektów w postaci prezentacji multimedialnych i końcowych koncepcji kreatywnych

Materiały opracowane podczas projektu (koncepcje kreatywne, treatmenty, gotowe teksty scenariuszy) zostaną zebrane w formie prezentacji multimedialnych. Prezentacje zawierać będą także najciekawsze pomysły na dalszy międzynarodowy rozwój projektów scenariuszowych, a także możliwe sposoby dotarcia do potencjalnych producentów.

Organizatorem projektu jest Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska), a współorganizatorami: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji (Polska), KINOGRAPHE (Francja), CINEMAHALL (Ukraina) oraz Malta Film Foundation (Malta). Głównym partnerem projektu jest Fundacja Sztuki Współczesnej IN SITU (Polska).