Przejdź do treści

Raport potrzeb odbiorców serwisu

Raport potrzeb odbiorców serwisu

Opracowany raport na temat potrzeb odbiorców serwisu miał na celu opracowanie i wdrożenie nowej odsłony Internetowego Serwisu Młodego Kina FILMFORUM.PL.

Opracowany raport na temat potrzeb odbiorców serwisu miał na celu opracowanie i wdrożenie nowej odsłony Internetowego Serwisu Młodego Kina FILMFORUM.PL. Założony w 1999 r. serwis FILMFORUM.PL jest w chwili obecnej najdłużej działającą przestrzenią w sieci Internet, przeznaczoną dla młodych twórców filmowych i osób planujących karierę w sektorze audiowizualnym. Serwis działa w ramach Stowarzyszenia FILMFORUM, jest jednak inicjatywą oddolną, rozwijaną konsekwentnie od 20 lat, w oparciu o działalność społeczną, co pozwala na podtrzymanie jego niekomercyjnego, kulturotwórczego charakteru.

Raport przygotowano w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem przeprowadzonego na potrzeby raportu badania było zdefiniowanie aktualnych potrzeb młodych przedstawicieli sektora kreatywnego w zakresie: świadomości dostępnych branżowych serwisów informacyjnych i częstotliwości korzystania z nich, oceny serwisów pod względem funkcjonalności i dostosowania do potrzeb użytkowników, diagnozy potrzeb, obszarów zainteresowań oraz preferowanych form i kanałów komunikacji.

Wyniki przeprowadzonego badania pozwoliły opracować strukturę nawigacyjną i założenia programowe platformy internetowej FILMFORUM.PL, dedykowanej głównie wskazanym powyżej grupom docelowym: młodej branży filmowej, studentom szkół filmowych oraz młodym osobom szukającym możliwości rozwoju w tym sektorze.

Zrealizowano w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.