Przejdź do treści

MASTERCLASS – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROJEKTY

MASTERCLASS-Szkoła Filmowania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


  DANE OSOBY WYPEŁNIAJĄCEJ FORMULARZ

  Imię i nazwisko osoby wypełniającej Formularz:
  W przypadku osób niepełnoletnich Formularz wypełniają prawni opiekunowie!

  Adres e-mail osoby wypełniającej Formularz:
  Na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF Formularza Zgłoszeniowego!

  Telefon osoby wypełniającej Formularz:


  DANE UCZESTNIKA

  Imię i nazwisko uczestnika:

  Rok urodzenia:

  Miasto zamieszkania:

  Szkoła:

  Telefon:

  Adres e-mail:


  INFORMACJE O UCZESTNIKU

  Preferowany kierunek zainteresowań:


  ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA

  Kilka słów o sobie, motywacja:
  limit znaków: 0/400

  Pomysł na scenariusz filmu krótkometrażowego osadzonego w Warszawie:
  limit znaków: 0/600


  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem 10. edycji MASTERCLASS-Szkoła Filmowania.

  "Zgłaszam udział w 10. edycji MASTERCLASS-Szkoła Filmowania, akceptuję Regulamin 10. edycji MASTERCLASS-Szkoła Filmowania i wyrażam zgodę na przetwarzanie i prezentację danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego oraz udziału w Warsztatach, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)."

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:
  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."