Przejdź do treści

Jarosław Basaj

O FILMFORUM

Koordynator

Jarosław Basaj

koordynator wolontariatu

Jarosław Basaj

Jest trenerem w ogólnopolskich programach edukacyjnych i realizuje własne projekty. Od 1999 roku pracuje z młodzieżą, a od 2008 roku z dorosłymi  – jako nauczyciel, wychowawca i trener. Prowadzi edukację filmową. Realizuje z uczniami filmy dokumentalne, animowane i aktorskie. Jest pomysłodawcą warsztatów dziennikarskich, które organizuje i prowadzi cyklicznie od 2004 roku podczas Międzynarodowych Festiwali Gombrowiczowskich. Jako lider Filmoteki Szkolnej w województwie mazowieckim prowadzi warsztaty filmowe dla nauczycieli i uczniów, m.in. animacji poklatkowej. W 2015 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dziedzinie edukacji filmowej. Jest animatorem w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej oraz autorem scenariuszy lekcji dostępnych na stronach Legalna Kultura oraz Edukacja Filmowa. Szkoli nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach programów „Asy Internetu” Fundacji Szkoła z Klasą i Google oraz „Cybernauci” Fundacji Nowoczesna Polska. Prowadzi prelekcje w kinach i warsztaty filmowe w ramach Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej, gdzie realizuje projekt „Filmowe Lekcje Wychowawcze” Fundacji Generator. Ukończył studia podyplomowe StART! dla nauczycieli w Warszawskiej Szkole Filmowej. Współpracuje z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kadry Kierowniczej Oświaty, prowadzi warsztaty dla rad pedagogicznych i dyrektorów szkół. Jest nauczycielem języka polskiego i wychowawcą. Od 1999 roku pracuje w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu.