Przejdź do treści

Zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Poniżej znajdują się aktualne informacje o zamówieniach publicznych zlecanych przez Stowarzyszenie FILMFORUM.

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIACH

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJE O WYBORZE OFERT