Przejdź do treści

Szkolenia w ramach projektu InMedia w Marsylii

Szkolenia w ramach projektu InMedia w Marsylii

Stowarzyszenie FILMFORUM jest organizacją partnerską realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ projektu InMedia. Na początku czerwca w Marsylii miały miejsce warsztaty medialne, w których wzięli udział uczestnicy z Francji, Niemiec, Polski, Rumunii i Hiszpanii. Jaki był ich przebieg?

InMedia to projekt mający na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy organizacjami, których celem jest dotarcie z ofertą z zakresu edukacji kulturalnej do marginalizowanych grup społecznych poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii i środków komunikacji audiowizualnej. Do tej pory odbyły się spotkania w Magdeburgu oraz Warszawie, gdzie uczestnicy warsztatów wymieniali się metodami działania podczas realizacji projektów włączających grupy wykluczone społecznie. Kolejne spotkanie miało miejsce w Marsylii.

Podczas wizyty we Francji uczestnicy warsztatów poznawali miasto i poznawali problemy dotykające żyjącej w nim społeczności. Pierwszego dnia razem ze Stowarzyszeniem Tabasco Video uczestniczyli w spacerze po miejscach, w których organizacja pracuje z wykluczoną społecznie młodzieżą. Zwiedzili również siedzibę lokalnej telewizji Télé Mouche.

Gospodarze zaplanowali także wizytę na lokalnej, ekologicznej farmie, w jadłodajni przekształconej z dawnej restauracji McDonald’s oraz w publicznej galerii sztuki, „La Cité des artes de la rue”, gdzie w dużej, otwartej przestrzeni młodzi artyści mogą eksperymentować i tworzyć swoje prace.

Uczestnicy spędzili także dzień w siedzibie Stowarzyszenia Anonymal w Aix-en-Provence, gdzie wspólnie nagrywali krótkie etiudy poświęcone tematyce dyskryminacji. Następnie przeprowadzona została symulacja programu na żywo w studiu telewizyjnym z wykorzystaniem nagranych materiałów. Odbyły się także dwa spotkania z dziennikarzami, którzy opowiadali o swoich doświadczeniach w pracy i edukacji młodzieży pochodzącej ze środowisk marginalizowanych, w której wykorzystują nowoczesne środki komunikacji audiowizualnej.

W Marsylii odbyło się również spotkanie grupy sterującej projektu InMedia. Wzięli w nim udział koordynatorzy projektów ze strony organizacji partnerskich:

  • OffenerKanal, Magdeburg (Niemcy)
  • Stowarzyszenia FILMFORUM (Polska)
  • Educació i Comunicació SCP (Hiszpania)
  • Uniwersytetu Luciana Blagi w Sibiu (Rumunia)
  • Uniwerystetu Santiago de Compostella (Hiszpania)
  • Fédération de l’audiovisuel participatif (Francja)

Podsumowano realizację dotychczasowych założeń projektu oraz zaplanowano wizytę studyjną w Barcelonie, która ma się odbyć na początku 2023 roku.

Projekt InMedia to jedna z wielu inicjatyw międzynarodowych, w którą zaangażowane jest Stowarzyszenie FILMFORUM. Dzięki współpracy z organizacjami działającymi w podobnych obszarach w całej Europie, FILMFORUM nie tylko dzieli się swoimi doświadczeniami, ale także czerpie inspiracje dla kolejnych działań i inicjatyw wspierających propagowanie udziału młodych twórców w projektach wspieranych przez Unię Europejską.

Organizatorem projektu jest Offener Kanal Magdeburg (Niemcy), a współorganizatorami: Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska), Fédération de l’audiovisuel participatif (Francja), Teleduca. Educació i Comunicació SCP (Hiszpania), Universidad De Santiago De Compostela (Hiszpania) oraz Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu (Rumunia).

Projekt InMedia (2020-1-DE02-KA204-007385)  realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej.