Przejdź do treści

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego

Stanowisko Komitetu Organizacyjnego Nagród im. Jana Machulskiego wobec kontrowersji dotyczących przyznania Nagrody dla producenta w kategorii „Najlepszy Film”

Ideą Nagród im. Jana Machulskiego, kompleksowo wyróżniających twórców i twórczynie krótkich metraży, jest docenienie wielu osób zaangażowanych w produkcję filmu i taka też intencja stała za decyzją o przyznawaniu nagrody w kategorii „Najlepszy Film” nie tylko reżyserowi, ale także producentowi czy producentce nagrodzonego filmu.

Nagrody im. Jana Machulskiego od 17 lat wręczane są przede wszystkim młodym, wschodzącym talentom w branży filmowej. To główna misja i cel organizatorów. Dlatego przyznając Nagrodę w kategorii „Najlepszy Film” zależy nam nie tylko na wyróżnieniu producentów instytucjonalnych, których rola w procesie powstawania filmu jest bezsprzeczna i kluczowa, ale także docenieniu osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę produkcyjną nad filmem. Taka była intencja związana z przyznaniem w roku 2021 Nagrody filmowi „Uległość” w reżyserii Michała Ciechomskiego i stąd wynika decyzja o przyznaniu Nagrody producentce wykonawczej filmu, a nie producentowi instytucjonalnemu.

Mając jednak na uwadze specyfikę systemu produkcji w szkołach filmowych oraz pragnąc wyróżnić wszystkie osoby zaangażowane w produkcję filmu, Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego w porozumieniu z Kapitułą 17. edycji Nagród podjął decyzję o poszerzeniu listy tegorocznych laureatów i przyznaniu Nagród im. Jana Machulskiego w kategorii „Najlepszy Film” wszystkim kluczowym osobom zaangażowanym w produkcję zwycięskiego filmu: Pani Profesor Krystynie Doktorowicz i Pani Ewie Krzemińskiej – reprezentującym instytucjonalnego producenta filmu – Szkołę Filmową im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego oraz Paniom: Marii Puch i Matyldzie Jastrząb – kierowniczkom produkcji bezpośrednio zaangażowanym w prace produkcyjne nad filmem „Uległość”. Jednocześnie nagrodę finansową ufundowaną przez Stowarzyszenie FILMFORUM Komitet postanowił przyznać Pani Marii Puch i Pani Matyldzie Jastrząb, które rozpoczynają swoją karierę w branży filmowej.

Jednocześnie zapraszamy polskie środowisko filmowe, a w szczególności przedstawicieli szkół filmowych oraz studentów i absolwentów kierunków dotyczących organizacji produkcji filmowej do wspólnej dyskusji dotyczącej struktury organizacji produkcji szkolnych filmów dyplomowych. W naszym odczuciu dyskusja taka jest potrzebna i będzie sprzyjała rozwojowi tej niezwykle ważnej dziedziny filmowej. Z chęcią zorganizujemy ją podczas któregoś z festiwali filmowych przyznających nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego. Ze swojej strony zobowiązujemy się do wprowadzenia stosownych korekt w regulaminie Nagród im. Jana Machulskiego, dodatkowo precyzujących kryteria przyznawania Nagród producentom wyróżnionych filmów.

Termin wręczenia dodatkowych Nagród za produkcję filmu „Uległość” zostanie ustalony bezpośrednio z laureatami, a uroczyste wręczenie Nagród odbędzie się podczas jednego z festiwali filmowych przyznających nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego.

Komitet Organizacyjny Nagród im. Jana Machulskiego
Warszawa, 16 listopada 2021 r.