Przejdź do treści

W Warszawie rusza projekt FILL – inicjatywa młodych filmowców z Polski, Ukrainy, Francji i Malty!

W Warszawie rusza projekt FILL - inicjatywa młodych filmowców z Polski, Ukrainy, Francji i Malty!

Zrodzona w trakcie jednej z debat idea stworzenia platformy rozwoju dla młodych ludzi, chcących działać w branży filmowej doczekała się realizacji. Jakie zagadnienia poruszą uczestnicy w trakcie spotkań?

Koncepcja projektu „FILL Film Industry Leaders Lab” powstała w wyniku dyskusji młodych osób wiążących swoją przyszłość z branżą filmową. Młodzi twórcy filmowi, którzy poznali się podczas festiwalu filmowego CINEMAFORUM, poświęconego promocji kina krótkometrażowego  – CINEMAFORUM. W trakcie imprezy organizowane są warsztaty, szkolenia, a także międzynarodowe wymiany młodzieżowe. W 2019 roku młodzież z grupy inicjatywnej brała udział w międzynarodowej debacie organizowanej przez Stowarzyszenie FILMFORUM w ramach festiwalu. Stało się to impulsem do dalszych dyskusji, podczas których młodzi ludzie zdefiniowali problemy utrudniające im rozwijanie międzynarodowej współpracy twórczej, popularyzację własnego dorobku filmowego oraz realizację międzynarodowych aspiracji zawodowych.

W trakcie nieformalnych spotkań młodzi ludzie rozmawiali o problemach związanych z międzynarodową produkcją i dystrybucją filmów oraz wymianą produktów kultury pomiędzy poszczególnymi krajami europejskimi. Wiedza młodych filmowców na ten temat jest niewielka, ponieważ uczelnie filmowe mają ogromne trudności z zaproponowaniem tego rodzaju kursów i przedmiotów ze względu na brak wykwalifikowanej kadry dydaktycznej.

Inicjatorzy planując swoje przedsięwzięcie, postanowili skoncentrować się na poszukiwaniu nowoczesnych i pionierskich sposobów produkcji filmowej. W trakcie nadchodzących spotkań postarają się zbadać potencjału europejskiej współpracy w sektorze produkcji filmowej.

Zaplanowany w ramach projektu program pozwoli na wymianę wiedzy i doświadczeń z zakresu funkcjonowania międzynarodowego rynku produkcji filmowej w poszczególnych krajach partnerskich oraz stworzy możliwości wzmocnienia potencjału eksportowego młodego europejskiego kina. Młodzi twórcy będą mieli także okazję do zdobycia wiedzy na temat zasad funkcjonowania międzynarodowego obiegu filmowego, kanałów dotarcia do systemów dystrybucji w poszczególnych krajach oraz kryteriów produkcyjnych warunkujących potencjalny sukces komercyjny filmu w obiegu międzynarodowym.

Szczegółowe relacje z działań projektowych dostępne będą na naszych kanałach w mediach społecznościowych.

Organizator: Stowarzyszenie FILMFORUM

Partnerzy: Kinographe (Francja), Cinemahall (Ukraina), Malta Film Foundation (Malta).

Projekt „FILL Film Industry Leaders Lab” zrealizowano przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.