Przejdź do treści

Warsztaty w Radomiu szansą na start w branży filmowej!

Warsztaty w Radomiu szansą na start w branży filmowej!

Inspirująca przestrzeń miejska Radomia, młodzież którą łączy wspólna pasja i kreatywna praca z doświadczonymi ekspertami. Warsztaty „TOGETHER – ToGetThere” mogą stać się dla uczestników przepustką do świata filmu. Zgłoszenia trwają do 12 czerwca!

Na bezpłatne warsztaty organizatorzy zapraszają młodych ludzi zainteresowanych zdobyciem pierwszych doświadczeń w pracy na planie filmowym. Specjaliści z poszczególnych dziedzin branży filmowej przeprowadzą uczestników przez kolejne etapy produkcji – od pracy nad rozwojem pomysłu do finalnej premiery gotowego filmu.

Praca na planie będzie nie tylko unikalną szansą na zdobycie doświadczenia w realizacji krótkich form filmowych, ale także zmierzenia się z problemami, które na co dzień dotykają młodych ludzi z krajów europejskich. Uczestnicy stworzą pod opieką ekspertów własne filmowe reklamy społeczne, a do pracy posłuży im profesjonalny sprzęt, którego obsługi nauczą się w trakcie warsztatów.

Nie zabraknie:

  • twórczej atmosfery;
  • zaangażowanych mentorów;
  • przyjaznych relacji;
  • pracy w międzynarodowym środowisku;
  • wsparcia profesjonalistów;
  • ogromnej satysfakcji z wykonanej pracy.
 

Nazwa „Together – ToGetThere” nawiązuje do idei wspólnej Europy, w której nie ma zgody społecznej na dyskryminację. Udział w warsztatach pozwoli młodym ludziom wyrazić swój sprzeciw wobec szerzenia zła, mowy nienawiści i stygmatyzacji osób o odmiennych poglądach lub pochodzeniu poprzez stworzenie autorskich reklam społecznych.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizatorzy przez cały pobyt zapewniają uczestnikom zakwaterowanie i wyżywienie.

Termin: 3-10 lipca 2022 r.
Miejsce: Radom
Wiek uczestników: 18-30 lat

Z uwagi na obecność gości z Francji, Włoch i Ukrainy, większość zajęć warsztatowych będzie prowadzona w języku angielskim. W sprawnej komunikacji uczestników wspierać będą mentorzy.

Termin zgłoszeń mija 12 czerwca 2022 r.

Wydarzenie jest częścią 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO, które odbędą się w dniach 3 – 9 lipca 2022 r. w Radomiu.

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Projekt współfinansują: Miasto Radom i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

Partnerem programowym wydarzenia jest Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego
w Radomiu
.

Partnerem edukacyjnym wydarzenia jest Pracownia Nowych Mediów przy Miejskim Ośrodku Kultury AMFITEATR.

Partnerami wydarzenia są: CINEMAHALL (Ukraina), KINOGRAPHE (Francja) i Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy).

Partnerem Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Towarzyszące wydarzeniu działania edukacyjne wspiera Program Unii Europejskiej ERASMUS+.

Projekt „SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej (3. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.