Przejdź do treści

Praktykuj w kulturze – edycja jesienno-zimowa: Zgłoś się na staż w FILMFORUM!

Do 9 października 2023 roku trwa ogólnopolska rekrutacja dla studentów i absolwentów na bezpłatne praktyki w instytucjach kultury.

Program Praktykuj w kulturze umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. FILMFORUM przygotowało trzy stanowiska, na których młoda kadra kultury będzie miała możliwość rozwijać swoje umiejętności zawodowe.

Korzyści z udziału w praktykach w FILMFORUM:

– poznanie nowych osób, zdobycie pierwszych kontaktów zawodowych, nauka pracy w zróżnicowanym zespole;
– możliwość obserwacji funkcjonowania organizacji pozarządowej „od kuchni”;
– zaangażowanie w przygotowanie wydarzeń krok po kroku;
– praca przy konkretnych projektach;
– praktyczna nauka konkretnych narzędzi;
– możliwość realizacji własnych pomysłów.

Dokumenty zaświadczające o odbyciu praktyk:

– list rekomendujący od FILMFORUM;
– zaświadczenie od Narodowego Centrum Kultury o udziale w projekcie.

Poza tym dla praktykantów, którzy ukończyli praktyki i  dopełnili wszystkich formalności, Narodowe Centrum Kultury przygotuje specjalne bezpłatne szkolenie obejmujące takie zagadnienia, jak autoprezentacja czy promocja instytucji kultury. Szkolenie jest też okazją do spotkania się z innymi uczestnikami projektu oraz z pracownikami Narodowego Centrum Kultury.


ETAPY REKRUTACJI

Program dedykowany jest studentom i absolwentom studiów artystycznych, społecznych i humanistycznych. Rekrutacja jest otwarta dla studentów studiów licencjackich od II roku oraz absolwentow poniżej 30 roku życia.

Rekrutacja na praktyki w FILMFORUM odbywa się w trzech krokach:
– kandydaci zgłaszają się na wybrane stanowisko przez portal Pracuj w kulturze;
– osoby spełniające kryteria udziału są proszone o portfolio lub otrzymują zadanie testowe;
– kandydaci o najwyższych wynikach zostają zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Z osobami przyjętymi na stanowiska stażowe zostaną podpisane porozumienia wolontariackie.


PRAKTYKUJ W FILMFORUM – STANOWISKA W EDYCJI JESIENNO-ZIMOWEJ

W ramach jesienno-zimowej edycji programu Narodowego Centrum Kultury „Praktykuj w kulturze” FILMFORUM przygotowało następujące stanowiska:

BIURO ORGANIZACYJNE CINEMAFORUM
Termin odbywania praktyk: 16.10.2023 – 31.12.2023
Długość praktyk: 160 godzin (około 2 dni w tygodniu)

Zakres obowiązków:
Do zadań Praktykant/ki będzie należało wsparcie biura organizacyjnego – udział w procesie przygotowania festiwalu CINEMAFORUM, obsługa uczestników programów edukacji filmowej, twórców oraz widzów, udział w procesie raportowania działań. Zadania zostaną dopasowane do kompetencji i zainteresowań osoby przyjętej na to stanowisko.

Cel praktyk:
Praktykant/ka weźmie udział w działaniach organizacyjnych zaplanowanych wydarzeń kulturalnych oraz programów edukacji filmowej. Zdobędzie podstawowe umiejętności z zakresu przygotowania i obsługi projektów kulturalnych i edukacyjnych. Pozna praktyczne zastosowania programów wspierających procesy zarządzania projektami (MS Word, Excel, Canva, Trello). Pozna specyfikę pracy w sektorze pozarządowym.

Preferowane kierunki studiów:
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w branży kulturalnej lub w sektorze pozarządowym, zainteresowane zarządzaniem projektami, organizacją eventów, produkcją filmową lub administracją.

Link do oferty: https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/biuro-organizacyjne-cinemaforum/

***

KOORDYNATOR/KA PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH
Termin odbywania praktyk: 16.10.2023 – 31.03.2024
Długość praktyk: 240 godzin (około 2 dni w tygodniu)

Zakres obowiązków:
Do zadań Praktykanta/ki będzie należało wsparcie biura organizacyjnego w zakresie obsługi logistycznej i administracyjnej programów edukacji kulturalnej. Nadzór nad realizacją programu merytorycznego i harmonogramu projektów (warsztaty, wykłady, konsultacje) udział w procesie raportowania działań. Zadania zostaną dopasowane do kompetencji i zainteresowań osoby przyjętej na to stanowisko.

Cele praktyk:
Praktykant/ka zdobędzie praktyczne umiejętności organizacyjne, będzie potrafił/a dbać o aspekty logistyczne i administracyjne związane z realizacją projektów z zakresu edukacji kulturalnej oraz budować relacje z zewnętrznymi interesariuszami.

Preferowane kierunki studiów:
Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w branży kulturalnej lub w sektorze pozarządowym, zainteresowane zarządzaniem projektami, organizacją eventów i/lub szkoleń, produkcją filmową lub administracją.

Link do oferty: https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/koordynator-ka-projektow-edukacyjnych-2/

***

GRAFIK / GRAFICZKA
Termin odbywania praktyk: 16.10.2023 – 31.03.2024
Długość praktyk: 240 godzin (około 2 dni w tygodniu)

Zakres obowiązków:
Tworzenie grafik na potrzeby kanałów komunikacyjnych, social mediów oraz ofert partnerskich i marketingowych.

Cel praktyk:
Praktykant/ka zdobędzie praktyczne umiejętności dotyczące przygotowania grafik na potrzeby promocji i marketingu; pozna zasady związane z realizacją świadczeń sponsorskich oraz przygotowania komunikacji zgodnie ze strategią wizerunkową; będzie mieć okazję zaprojektować identyfikację wizualną projektu edukacyjnego i wraz z biurem prasowym współtworzyć jego kampanię.

Preferowane kierunki studiów:
Zapraszamy studentów/ki i absolwentów/ki kierunków artystycznych związanych z projektowaniem graficznym. Praktyki skierowane są do osób o wysokim stopniu samodzielności w obsłudze co najmniej jednego z wymienionych programów graficznych.

Dodatkowe wymagania:
Znajomość programów Adobe Creative Cloud, Canva Pro.

Link do oferty: https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/grafik-graficzka-3/

Regulamin projektu dostępny jest pod adresem:
https://www.nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/projekty/praktykuj-w-kulturze/dokumenty