Przejdź do treści

Letnie praktyki w programie „Praktykuj w kulturze”

Letnie praktyki w programie "Praktykuj w kulturze"

Zapraszamy praktykantów i praktykantki na letnią edycję programu „Praktykuj w kulturze!” Na wasze zgłoszenia czekamy do 14 czerwca 2021 r.

Podczas tej edycji przygotowaliśmy trzy rodzaje stanowisk stażowych: Redaktora w Biurze Prasowym, Koordynatora Projektu Międzynarodowego i Pracownika Biura Organizacyjnego.

Redaktor w Biurze Prasowym

Wymiar praktyk:
160 godzin

Ilość miejsc:
2 osoby

Termin realizacji praktyk:
21.06. – 30.09.2021

Wymagania:
– obsługa MS Word,
– wysokie zdolności językowe, lekkie pióro,
– umiejętność obsługi social mediów.

Praktyki w Biurze Prasowym Stowarzyszenia FILMFORUM. Do zadań Praktykanta/ki będzie należało wsparcie pracy rzecznika prasowego 14. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu, pomoc przy realizacji strategii promocyjnej Stowarzyszenia FILMFORUM, w tym wydarzeń filmowych i edukacyjnych. Obsługa mediów społecznościowych (pisanie postów, dobór i przygotowywanie grafik), prowadzenie monitoringu mediów. Praktykant zdobędzie umiejętność przygotowywania profesjonalnych komunikatów prasowych, materiałów informacyjnych (oferty promocyjne, presspacki), postów w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkedIn), publikacji artykułów w serwisach internetowych (WordPress), projektowania materiałów graficznych, realizacji strategii promocyjnych. Zapraszamy w szczególności osoby wiążące przyszłość zawodową z promocją projektów kulturalnych i edukacyjnych lub dziennikarstwem.

Pracownik Biura Organizacyjnego

Wymiar praktyk:
160 godzin

Ilość miejsc:
2 osoby

Termin realizacji praktyk:
21.06. – 30.09.2021

Wymagania:
– obsługa programów MS Word, Excel
(na etapie rekrutacji kandydaci wezmą udział w teście weryfikującym znajomość tych programów).

Praktyki opierać się będą na obsłudze biurowej projektów kulturalnych, przede wszystkim wsparciu biura organizacyjnego festiwalu filmowego. Praktykant będzie sprawował nadzór nad przebiegiem programów edukacji filmowej. Praktykanci/tki weźmie/ą udział w przygotowaniach do 14. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO, będą uczestniczyć w etapie przygotowawczym, realizacyjnym i rozliczeniowym wydarzenia. Praktykanci/tki zdobędą praktyczne umiejętności organizacyjne i logistyczne, podstawowe umiejętności przygotowywania i obsługi projektów kulturalnych i edukacyjnych. Poznają podstawy zasad obsługi administracyjnej i wyszukiwania informacji. Zapraszamy osoby zainteresowane pracą w branży kulturalnej, produkcją filmową lub administracją.

Koordynator Projektu Międzynarodowego

Wymiar praktyk:
160 godzin

Ilość miejsc:
1 osoba

Termin realizacji praktyk:
26.06. – 30.09.2021

Wymagania:
– obsługa programów MS Word, Excel (na etapie rekrutacji kandydaci wezmą udział w teście weryfikującym znajomość tych programów).
– znajomość języka angielskiego (minimum B2)

Praktykant/ka będzie członkiem zespołu organizacyjnego projektu polsko-norweskiego, dedykowanego młodej branży filmowej.

Praktykant/ka weźmie udział w działaniach organizacyjnych projektu międzynarodowego, dedykowanego młodej branży filmowej. Wesprze działania logistyczne, administracyjne i promocyjne dotyczące projektu. W czasie praktyk przewidziany jest także wyjazd do Norwegii.

Praktykant/ka będzie miał/a okazję obserwować kompleksowy proces realizacji międzynarodowego przedsięwzięcia edukacyjno-kulturalnego. Pozna zagadnienia formalne związane z realizacją projektów międzynarodowych, zdobędzie podstawową wiedzę na temat logistyki i organizacji tego typu przedsięwzięć. Praktykant/ka podstawowe zasady obsługi administracyjnej i wyszukiwania informacji.

Praktyki dedykowane są osobom zainteresowanym pracą w branży kulturalnej lub turystycznej, produkcją filmową, zarządzaniem projektami, logistyką lub administracją.

Więcej informacji o programie „Praktykuj w kulturze”:
nck.pl