Przejdź do treści

Poznaj programy edukacyjne WAMA Film Festival!

Poznaj programy edukacyjne WAMA Film Festival!

Podczas WAMA Film Festival zostaną przeprowadzone trzy cykle warsztatowe, przeznaczone zarówno dla początkujących amatorów sztuki filmowej, jak i profesjonalistów. Nabór trwa do 26 września 2019 r.

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Krytyki Filmowej

Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy. Nowatorskim narzędziem służącym realizacji celów projektu i jego główną osią tematyczną będzie trudna sztuka krytyki filmowej, analiza wybranych dokonań polskiego i ukraińskiego kina oraz samodzielne przygotowanie przez młodych ludzi video-recenzji lub video-esejów będących twórczą interpretacją dzieł filmowych, widzianą z perspektywy młodzieży.

Termin:
6-12 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 16-19 lat
Doświadczenie: niewymagane
Konieczna znajomość języka angielskiego.

Organizator: FILMFORUM
Partner: CINEMAHALL INGO (Ukraina)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019”. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies

ECHOES to inicjatywa zaprojektowana przez młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej w celu skierowania uwagi europejskich odbiorców na unikalność wielokulturowej historii Warmii i Mazur – wyjątkowego obszaru, gdzie wypracowane mechanizmy społeczne w zakresie pokojowej koegzystencji różnorodnych mniejszości kulturowych i etnicznych, mogą stanowić ważny materiał dla promowania dialogu międzykulturowego w Europie. Głównym celem, jaki przyświeca projektowi będzie realizacja warsztatów fotograficznych i filmowych w unikalnym, oryginalnym otoczeniu kulturowym, które pozwoli na twórcze wykorzystanie potencjału nieodkrytych i nieznanych przestrzeni tego regionu w gronie młodzieży pochodzącej z krajów, których losy splatają się wokół skomplikowanej historii Warmii i Mazur (Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina). Udział w praktycznych warsztatach filmowych zaktywizuje młodzież do wnikliwych analiz społecznych, obserwacji oraz samodzielnych, kreatywnych działań artystycznych. W wyniku projektu powstaną cykle fotograficzne i krótkie etiudy filmowe, których celem będzie artystyczna interpretacja wybranych wątków z historii Warmii i Mazur.

Termin:
7-13 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: niewymagane
Konieczna znajomość języka angielskiego.

Organizator: Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
Partnerzy: Social Film Studio (Białoruś), CINEMAHALL INGO (Ukraina), Asociacija TAVO EUROPA (Litwa),

Projekt „ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies” jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


Polska Odzyskana

Program edukacji profesjonalnej przeznaczony będzie dla rozpoczynających filmową karierę montażystów filmowych, którzy zmierzą się z trudnym procesem postprodukcji filmu dokumentalnego o tematyce historycznej. Pod opieką doświadczonych ekspertów (reżysera i montażysty) przez kilka festiwalowych dni uczestnicy analizować będą dostarczony im materiał filmowy. W ramach warsztatów budowane będą szczegółowe koncepcje twórcze, tworzone pierwsze struktury narracyjne i kolejne wersje montażowe, aż w końcu powstaną finalne, krótkometrażowe formy dokumentalne, zaprezentowane podczas uroczystego finału warsztatów. Program przeznaczony jest dla osób szukających możliwości podniesienia umiejętności w zakresie montażu filmów, w tym montażystów na wczesnym etapie drogi zawodowej.

Termin:
7-12 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: wymagana znajomość podstaw postprodukcji filmowej (w tym podstawowych programów do postprodukcji obrazu i dźwięku)

Organizator: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


 Udział w programach edukacyjnych WAMA Film Festival jest bezpłatny. 

Oprócz warsztatów, program edukacji filmowej realizowany podczas festiwalu obejmie również otwarte inicjatywy edukacyjne – wykłady, spotkania z profesjonalistami branży filmowej oraz cykl paneli dyskusyjnych INTERFILMLAB, skierowanych do młodych producentów i dystrybutorów filmowych.

Organizatorem festiwalu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, współorganizatorem Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a producentem FILMFORUM. WAMA Film Festival jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizację projektu współfinansują Polski Instytut Sztuki FilmowejMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Olsztyn. Sponsorami imprezy są Michelin Polska SA oraz Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz.