Poznaj programy edukacyjne WAMA Film Festival!

Poznaj programy edukacyjne WAMA Film Festival!

Podczas WAMA Film Festival zostaną przeprowadzone trzy cykle warsztatowe, przeznaczone zarówno dla początkujących amatorów sztuki filmowej, jak i profesjonalistów. Nabór trwa do 26 września 2019 r.

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Krytyki Filmowej

Warsztaty stanowią kontynuację przedsięwzięcia, realizowanego podczas WAMA Film Festival od 2015 roku, we współpracy ze Stowarzyszeniem FILMFORUM. Głównym tematem projektu będzie wspólne odkrywanie podobieństw i różnic kulturowych Polski i Ukrainy. Nowatorskim narzędziem służącym realizacji celów projektu i jego główną osią tematyczną będzie trudna sztuka krytyki filmowej, analiza wybranych dokonań polskiego i ukraińskiego kina oraz samodzielne przygotowanie przez młodych ludzi video-recenzji lub video-esejów będących twórczą interpretacją dzieł filmowych, widzianą z perspektywy młodzieży.

Termin:
6-12 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 16-19 lat
Doświadczenie: niewymagane
Konieczna znajomość języka angielskiego.

Organizator: FILMFORUM
Partner: CINEMAHALL INGO (Ukraina)

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019”. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies

ECHOES to inicjatywa zaprojektowana przez młodzież z Europy Środkowo-Wschodniej w celu skierowania uwagi europejskich odbiorców na unikalność wielokulturowej historii Warmii i Mazur – wyjątkowego obszaru, gdzie wypracowane mechanizmy społeczne w zakresie pokojowej koegzystencji różnorodnych mniejszości kulturowych i etnicznych, mogą stanowić ważny materiał dla promowania dialogu międzykulturowego w Europie. Głównym celem, jaki przyświeca projektowi będzie realizacja warsztatów fotograficznych i filmowych w unikalnym, oryginalnym otoczeniu kulturowym, które pozwoli na twórcze wykorzystanie potencjału nieodkrytych i nieznanych przestrzeni tego regionu w gronie młodzieży pochodzącej z krajów, których losy splatają się wokół skomplikowanej historii Warmii i Mazur (Białoruś, Litwa, Polska, Ukraina). Udział w praktycznych warsztatach filmowych zaktywizuje młodzież do wnikliwych analiz społecznych, obserwacji oraz samodzielnych, kreatywnych działań artystycznych. W wyniku projektu powstaną cykle fotograficzne i krótkie etiudy filmowe, których celem będzie artystyczna interpretacja wybranych wątków z historii Warmii i Mazur.

Termin:
7-13 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: niewymagane
Konieczna znajomość języka angielskiego.

Organizator: Fundacja na Rzecz Niematerialnego Dziedzictwa Kultury w Polsce
Partnerzy: Social Film Studio (Białoruś), CINEMAHALL INGO (Ukraina), Asociacija TAVO EUROPA (Litwa),

Projekt „ECHOES – Exploring the Cultural Heritage Origins of the European Societies” jest współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


Polska Odzyskana

Program edukacji profesjonalnej przeznaczony będzie dla rozpoczynających filmową karierę montażystów filmowych, którzy zmierzą się z trudnym procesem postprodukcji filmu dokumentalnego o tematyce historycznej. Pod opieką doświadczonych ekspertów (reżysera i montażysty) przez kilka festiwalowych dni uczestnicy analizować będą dostarczony im materiał filmowy. W ramach warsztatów budowane będą szczegółowe koncepcje twórcze, tworzone pierwsze struktury narracyjne i kolejne wersje montażowe, aż w końcu powstaną finalne, krótkometrażowe formy dokumentalne, zaprezentowane podczas uroczystego finału warsztatów. Program przeznaczony jest dla osób szukających możliwości podniesienia umiejętności w zakresie montażu filmów, w tym montażystów na wczesnym etapie drogi zawodowej.

Termin:
7-12 października 2019 r.
Uczestnicy:
Wiek: 18-30 lat
Doświadczenie: wymagana znajomość podstaw postprodukcji filmowej (w tym podstawowych programów do postprodukcji obrazu i dźwięku)

Organizator: Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Olsztyn.


 Udział w programach edukacyjnych WAMA Film Festival jest bezpłatny. 

Oprócz warsztatów, program edukacji filmowej realizowany podczas festiwalu obejmie również otwarte inicjatywy edukacyjne – wykłady, spotkania z profesjonalistami branży filmowej oraz cykl paneli dyskusyjnych INTERFILMLAB, skierowanych do młodych producentów i dystrybutorów filmowych.

Organizatorem festiwalu jest Instytut KOSMOPOLIS Fundacja Nauki, Kultury i Edukacji, współorganizatorem Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie, a producentem FILMFORUM. WAMA Film Festival jest finansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Realizację projektu współfinansują Polski Instytut Sztuki FilmowejMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Olsztyn. Sponsorami imprezy są Michelin Polska SA oraz Auto Idea Sp. z o.o. – Autoryzowany Dealer Mercedes-Benz.