Przejdź do treści

Kinographe

PROJEKTY

Kinographe International Film Academy

lokalizacja:
Grenoble, Francja

Międzynarodowe warsztaty filmowe KINOGRAPHE International Film Academy organizowane są od 2015 roku.

O wyjątkowości tego międzynarodowego wydarzenia świadczy fakt, że jest ono organizowane przez zespół młodych ludzi, składający się w większości ze studentów Université Grenoble Alpes, dla których jest okazją do zdobycia dużego doświadczenia w organizacji przedsięwzięć kulturalnych i podnoszenia umiejętności z zakresu produkcji filmów. Oddolny charakter imprezy sprzyja powstawaniu nowatorskich pomysłów i w efekcie – nieszablonowych przedsięwzięć.

Podczas KINOGRAPHE młodzi ludzie mają okazję zrealizować własne eksperymenty artystyczne, a dzięki współpracy w bogatej tkance kulturowej poznać różne punkty widzenia sztuki filmowej. KINOGRAPHE stało się miejscem spotkań młodzieży z Polski, Francji, Węgier, Włoch, Litwy i Ukrainy. Ta platforma kontaktów umożliwia młodym ludziom nawiązanie relacji z rówieśnikami z innych krajów europejskich, dzielących podobne pasje i zainteresowania, lecz posiadających zupełnie odmiennie spojrzenie na sztukę filmową.

W programie przewidziane są zarówno zajęcia teoretyczne, jak i dni zdjęciowe poświęcone doskonaleniu praktycznego warsztatu filmowego. Warsztaty kończą się publicznym pokazem zrealizowanych filmów oraz ich publikacją w sieci Internet.

AKTUALNOŚCI | Kinographe International Film Academy

ARCHIWUM | Kinographe International Film Academy

ARCHIWUM | 5. Kinographe International Film Academy 2019

W ramach projektu zaplanowano cztery cykle tematyczne, wykorzystujące interdyscyplinarną korespondencję sztuk – projekty artystyczne przygotowane przez uczestników były inspirowane muzyką, improwizacją aktorską oraz nowoczesną literaturą, wykorzystywały też nowoczesne techniki z zakresu visual storytelling. 

Zaplanowany cykl spotkań z filmowcami, intensywnych ćwiczeń praktycznych oraz spotkań scenariuszowych odbywał się w przestrzeniach udostępnionych przez Université Grenoble Alpes. U

czestnicy wydarzenia mieli okazję wykorzystać innowacyjne metody tworzenia filmów, pracując w ramach czterech grup warsztatowych, wspieranych przez filmowców oraz artystów z różnych krajów europejskich. Młodzi ludzie mieli możliwość współpracy z profesjonalistami różnych specjalizacji, m.in. reżyserów, autorów zdjęć filmowych, specjalistów postprodukcji obrazu i dźwięku oraz muzyków.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorami International Film Academy KINOGRAPHE są: KINOGRAPHE i Stowarzyszenie FILMFORUM.

ARCHIWUM | 4. Kinographe International Film Academy 2018

Projekt współfinansowany ze środków Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.

Organizatorami International Film Academy KINOGRAPHE są: KINOGRAPHE i Stowarzyszenie FILMFORUM.

ARCHIWUM | 3. Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe KINOGRAPHE 2017

Organizatorzy wydarzenia: Association des Arts du Spectacle i Stowarzyszenie FILMFORUM.

ARCHIWUM | 2. Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe KINOGRAPHE 2016

Organizatorami wydarzenia są: Association des Arts du Spectacle w Grenoble i Stowarzyszenie FILMFORUM

Partnerem organizacyjnym jest Université Stendhal w Grenoble.

ARCHIWUM | Polsko-Francuskie Warsztaty Filmowe KINOGRAPHE 2015

Organizatorami wydarzenia są: Association des Arts du Spectacle w Grenoble i Stowarzyszenie FILMFORUM