Przejdź do treści

InMedia

PROJEKTY

InMedia

lokalizacja:
Francja, Hiszpania, Polska, Rumunia, Niemcy

18-miesięczny cykl szkoleniowy dla edukatorów młodzieżowych.

InMedia to projekt łączący liderów młodzieżowych z 5 krajów: Francji, Hiszpanii, Polski, Rumunii
i Niemiec. W trakcie spotkań w każdym z krajów liderzy zaprezentują swoje doświadczenia i praktyki, które sprawdziły się podczas pracy z młodzieżą. Projekt nastawiony jest na poznanie szczegółowej charakterystyki i specyfiki każdego kraju, zwłaszcza w kontekście działań podejmowanych z osobami, dotkniętymi wykluczeniem społecznym.

Idea przedsięwzięcia opiera się o uchwałę Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów z 2008 roku, które uznały media społecznościowe za ważną część demokratycznego systemu medialnego. Zwrócono uwagę na fakt, że w publicznym przekazie osoby marginalizowane, jak chociażby osoby niepełnosprawne, bezdomni czy mniejszości etniczne, nie są wystarczająco reprezentowane w mediach i nie mogą mówić własnym głosem. Co więcej – często przedstawiane są w sposób stereotypizujący i krzywdzący. Podniesienie kwalifikacji w zakresie edukacji medialnej może przełożyć się bezpośrednio na integrację społeczeństw.

Celem projektu InMedia jest zaangażowanie wielu instytucji z krajów Unii Europejskiej, których kluczowa działalność skupia się dookoła produkcji audiowizualnych oraz edukacji kulturowej młodzieży. Szkolenia mają na celu zebranie zestawu dobrych praktyk, dzięki którym liderzy mogliby zaangażować młodzież potencjalnie wykluczoną społecznie do pracy na rzecz większej widoczności ich środowisk.

Obecnie przedstawiciele instytucji z każdego kraju spotkali się online, żeby przedyskutować detale poszczególnych spotkań w każdym z krajów. Pierwszym gospodarzem zostanie Offener Kanal Magdeburg w Niemczech – inicjator projektu. Instytucje z pozostałych krajów będą gościć przedstawicieli pozostałych organizacji na przestrzeni bieżącego oraz kolejnego roku.

Organizatorem projektu jest Offener Kanal Magdeburg (Niemcy), a współorganizatorami: Stowarzyszenie FILMFORUM (Polska), Fédération de l’audiovisuel participatif (Francja), Teleduca. Educació i Comunicació SCP (Hiszpania), Universidad De Santiago De Compostela (Hiszpania) oraz Universitatea Lucian Blaga Din Sibiu (Rumunia).

Projekt InMedia (2020-1-DE02-KA204-007385)  realizowany jest przy wsparciu Programu Unii Europejskiej ERASMUS+.