Przejdź do treści

Działania w ramach Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej

Działania w ramach Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej

Festiwal KAMERALNE LATO od początku istnienia nastawiony jest przede wszystkim na realizację misji społecznej. W 2022 roku w ramach festiwalu zrealizowano po raz kolejny Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej.

W trakcie 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO w Radomiu miał miejsce szereg działań realizowanych we współpracy z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej. Partnerem programu była Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. Przedstawiamy  najważniejsze wydarzenia o charakterze społeczno-profilaktycznym zrealizowane podczas festiwalu.

3 lipca 2022 roku ruszyły „ABC pracy z kamerą” – warsztaty dla młodzieży pragnącej rozpocząć przygodę w świecie filmu. Przez cały tydzień uczestnicy zgłębiali tajniki sztuki filmowej pod okiem specjalistów z branży, a następnie stworzyli krótki spot filmowy poświęcony przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród młodzieży. Młodzi ludzie biorący udział w warsztatach mogli przekonać się jak wyglądają poszczególne etapy tworzenia filmu, od wspólnego pomysłu na scenariusz, po plan zdjęciowy i postprodukcję.

Aktorka i ambasadorka festiwalu Anna Mucha poprowadziła warsztaty aktorskie dla uczestników pt. „Aktor na planie filmowym”, podczas których udzieliła młodym twórcom cennych wskazówek, a także podzieliła się anegdotami z pracy na planie zdjęciowym filmów fabularnych i seriali.

Etiuda „Replay” stworzona w trakcie warsztatów została zaprezentowana podczas uroczystego finału festiwalu. Film będzie również promowany w mediach społecznościowych organizatorów.

We wtorek 5 lipca, w siedzibie partnera edukacyjnego festiwalu KAMERALNE LATO – Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu odbyła się debata pt. „Film jako nowoczesne narzędzie profilaktyki społecznej i edukacji”, podczas której omawiano rolę jaką może odegrać edukacja audiowizualna w przeciwdziałaniu negatywnym społecznie zjawiskom. Gośćmi debaty byli: kom. Justyna Stanik-Rybak z Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Krzysztof Łyżwiński ze Stowarzyszenia „Budujemy Przystań” w Radomiu, Urszula Malmon  reprezentująca American Corner Radom oraz Karim Kourani i Piotr Dylewski – opiekunowie artystyczni warsztatów „TOGETHER – ToGetThere”. Debatę prowadziła dyrektorka organizacyjna festiwalu – Karolina Adamczyk.

Festiwal KAMRALNE LATO przyjął za misję, aby poprzez film mówić o ważnych zagadnieniach społecznych i uwrażliwiać na nie młodych ludzi. Nierzadko nie mają oni szansy porozmawiać o swoich kłopotach z rodzicami czy nauczycielami. W celu stworzenia bezpiecznej przestrzeni, w której będą mogli swobodnie poruszać najtrudniejsze tematy powstał cykl KAMERALNE LATO DZIECIOM

W środę, 6 lipca w ramach cyklu odbył się pokaz filmu „Puls Sióstr” będącego efektem unikalnego projektu społeczno-profilaktycznego zrealizowanego przez radomską młodzież pod opieką profesjonalnych filmowców i edukatorów. To pierwszy fabularny film muzyczny zrealizowany w Radomiu przez osoby pochodzące z tego miasta oraz okolic. Jest to współczesna opowieść o relacjach pomiędzy ludźmi wchodzącymi w dorosłe życie, ich pasjach, przyjaźniach, życiowych motywacjach i wartościach. Po seansie licznie zgromadzona w centrum festiwalowym młodzież wzięła udział w zajęciach prowadzonych przez edukatora i opiekuna sekcji KAMERALNE LATO DZIECIOM Michała Grosiaka oraz kom. Irminę Małek-Przepiórkę – specjalistkę Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

6  lipca 2022 roku miała również miejsce konferencja prasowa, której gościem specjalnym był Pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pan Tomasz Osadnik. W trakcie wydarzenia z udziałem władz miasta, przedstawicieli radomskich instytucji kultury oraz lokalnych mediów przedstawiono szczegółowo działania realizowane w trakcie festiwalu w ramach Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej.

7 lipca 2022 roku uczestnicy warsztatów „ABC pracy z kamerą” wzięli udział w spotkaniu z Elizabeth Blumenthal – zastępczynią attaché ds. kultury w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Urszulą Malmon z American Corner Radom.

Dzięki działaniom z zakresu profilaktyki społecznej wdrożonym podczas 15. edycji festiwalu KAMERALNE LATO udało się nie tylko uwrażliwić na temat przeciwdziałania uzależnieniom kolejną grupę młodzieży oraz ich rówieśników, ale także dotrzeć z ważnym przekazem o misji społecznej wydarzenia do szerokiego grona odbiorców.

Informacje o realizacji programu publikowane były we wszystkich materiałach promocyjnych KAMERALNEGO LATA, a także w relacjach w mediach społecznościowych i na stronie internetowej wydarzenia.

Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej dofinansowano ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego i zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Głównym organizatorem Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO jest Stowarzyszenie FILMFORUM.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Projekt współfinansują: Miasto Radom i Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Współorganizatorami wydarzenia są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.

Sponsorem wydarzenia jest Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

Partnerem strategicznym wydarzenia jest Polska Organizacja Turystyczna.

Partnerami branżowymi festiwalu są: Stowarzyszenie Filmowców PolskichMazowiecki Instytut Kultury oraz Mazovia Warsaw Film Commission.

Partnerzy edukacyjni to: CINEMAHALL (Ukraina), KINOGRAPHE (Francja), Associazione Cinematografica e Culturale LABORATORIO DEI SOGNI (Włochy), American Corner RadomPolsko-Amerykańska Komisja FulbrightaEducation USA oraz Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.

Partnerem Mazowieckiego Programu Profilaktyki Społecznej jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu.

Partnerem logistycznym wydarzenia jest KIA Plejada.

Partnerem technologicznym festiwalu jest Canon.

Partnerami organizacyjnym są: Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w RadomiuMiejski Ośrodek Kultury AMFITEATRPracownia Nowych Mediów, Hufiec ZHP Radom-Miasto.

Towarzyszące wydarzeniu działania edukacyjne wspiera Unia Europejska.

Projekt „SCRIPTMARKET.PRO – networking młodej branży filmowej (3. edycja)” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Centrum festiwalowym 15. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych KAMERALNE LATO jest Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu.