Przejdź do treści

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe

PROJEKTY

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza

lokalizacja:
Olsztyn

Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe to profesjonalny program edukacji filmowej osadzony w Olsztynie, słynącym z historycznej koegzystencji mniejszości narodowych. Projekt stwarza polskiej i ukraińskiej młodzieży warunki do przyjrzenia się różnorodności kulturowej zebranej na niewielkiej przestrzeni i poprzez jej bliższe poznanie kształtuje postawy zrozumienia i poszanowania wzajemnej odmienności.

W ramach projektu odbywa się cykl warsztatów i ćwiczeń praktycznych z poszczególnych dziedzin filmowych (scenariusz, reżyseria, organizacja produkcji, realizacja obrazu, montaż) oraz spotkania i wykłady mające na celu zapoznanie uczestników ze specyfiką kraju sąsiada, historią lokalną i kulturą regionu.

Bardzo pozytywny odbiór i wartościowe efekty społeczne poprzednich edycji przedsięwzięcia sprawiły, że partnerskie organizacje – FILMFORUM i CINEMAHALL – dążą do wzmacniania oddziaływania projektu poprzez objęcie ofertą kolejnych grup uczestników z Ukrainy i Polski. 

W 2022 roku organizatorzy podjęli decyzję o nadaniu warsztatom imienia zmarłego w 2021 r. Krystiana Dulewicza, który był jednym ze współinicjatorów i pomysłodawców warsztatów, a także ich wieloletnim koordynatorem.

AKTUALNOŚCI | Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe im. Krystiana Dulewicza

ARCHIWUM | Polsko- Ukraińskie Warsztaty Filmowe

ARCHIWUM | Polsko- Ukraińskie Warsztaty Krytyki Filmowej w Olsztynie 2019

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży 2019”.

ARCHIWUM | Polsko-Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego w Olsztynie 2018

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży”oraz ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

ARCHIWUM | Polsko-Ukraińskie Warsztaty Filmowe w Olsztynie 2017

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” oraz ze środków Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

ARCHIWUM | Polsko Ukraińskie Warsztaty Reportażu Filmowego w Olsztynie 2016

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży”.