Przejdź do treści

Pracownia A35

PROJEKTY

Pracownia A35

lokalizacja:
Warszawa, Radom, Olsztyn

koordynacja:
Jarosław Basaj

„Pracownia A35” to wspólna nazwa dla wielu zróżnicowanych działań FILMFORUM dedykowanych wspieraniu rozwoju zawodowego młodych animatorów kultury – osób, które rozważają możliwość związania ścieżki zawodowej z branżą kreatywną i chcą czerpać praktyczną wiedzę od członków Stowarzyszenia, wypracowaną w trakcie 20 lat jego działalności. 

Praktyki w FILMFORUM są nierozłącznie związane z zagadnieniem wolontariatu w kulturze. W szerokim odbiorze wolontariat rozumiany jest jako aktywność na rzecz osób najbardziej potrzebujących lub doświadczających przejściowego kryzysu. Wolontariat w kulturze znacząco różni się od tej stereotypowej definicji – pozwala wolontariuszom dać coś z siebie społeczności, wnieść do tkanki społecznej kreatywną energię i wpływać na pozytywną transformację, a jednocześnie zyskać w zamian nowe kompetencje, które mogą stać się istotnym krokiem w indywidualnym rozwoju zawodowym. Często możliwość rozwoju kompetencji zawodowych jest tu kluczowym czynnikiem motywacyjnym. W przestrzeni kulturalnej i edukacyjnej wolontariuszami nie zostają wyłącznie osoby zajmujące się najprostszymi zadaniami, lecz także młodzi liderzy, aktywnie współtworzący poszczególne przedsięwzięcia.To forma aktywności społecznej, która w ten sposób sprzyja także budowaniu młodej, kreatywnej kadry managerskiej i przyczynia się do kształtowania aktywności obywatelskiej młodego pokolenia. 

Oferta FILMFORUM dotycząca wolontariatu i praktyk zawodowych jest systematycznie rozwijana od 2018 roku, kiedy razem z Uniwersytetem Stefana Kardynała Wyszyńskiego po raz pierwszy zaplanowano program stażowy. Od tamtej pory FILMFORUM podejmowało liczne działania zmierzające do wypracowania efektywnej strategii rozwoju praktyk zawodowych i dopasowania ich programu do potrzeb rynku pracy.
 
W latach 2018-2019 została przeprowadzona pilotażowa edycja projektu „Pracownia A35 – Program Rozwoju Wolontariatu„, która pozwoliła Stowarzyszeniu FILMFORUM zrealizować kluczowe cele – przeprowadzić diagnozę potrzeb młodych ludzi szukających możliwości rozwoju w sferze zarządzania projektami w sektorze kreatywnym i przeprowadzić eksperymentalny cykl szkoleniowy. 
 
Realizacja pilotażowej edycji projektu zainspirowała członków Stowarzyszenia do opracowania i przeprowadzenia kolejnego przedsięwzięcia poświęconego zagadnieniu wolontariatu. W ramach projektu pn. „Badanie dotyczące wolontariatu w obszarze kultury filmowej” Simone Lipińska, członkini FILMFORUM, spotkała się z wolontariuszami i koordynatorami wolontariatu polskich festiwali filmowych, by poznać najważniejsze aspekty ich pracy. Rezultatem jej działań były videoesej oraz publikacja, stanowiąca zbiór wniosków dotyczących współpracy z wolontariuszami podczas wydarzeń kulturalnych o tematyce filmowej.
 
W 2019 roku Stowarzyszenie podpisało porozumienie o organizacji praktyk dla osób niepełnosprawnych z Fundacją Sustinae, na co dzień wspierającą i aktywizującą zawodowo osoby narażone na wykluczenie społeczne. FILMFORUM wsparło Fundację w realizacji projektu „Student, absolwent, specjalista – zintegrowany program wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy” realizowanym dzięki wsparciu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
W tym samym roku Stowarzyszenie FILMFORUM dołączyło również do projektu „Praktykuj w kulturze” prowadzonego przez Narodowe Centrum Kultury, mającego na celu łączenie studentów i absolwentów kierunków artystycznych, społecznych lub humanistycznych z instytucjami kultury. Program umożliwia młodym ludziom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a organizacjom pozyskanie członków do swoich zespołów. Od tej pory FILMFORUM niezmiennie przygotowuje rocznie 15 miejsc stażowych w ramach tego programu.
 
W wyniku rozwoju oferty praktyk, w 2021 roku FILMFORUM podpisało umowę o współpracy w organizacji staży zawodowych z Warszawską Szkołą Filmową i regularnie przyjmuje studentów Szkoły na dedykowane stanowiska stażowe. W 2024 roku FILMFORUM nawiązało też współpracę z Zespołem Szkół Fototechnicznych w Warszawie oraz Szkołą Policealną Cosinus, kształcącą na kierunku „Asystent kierownika produkcji filmowej”.
 
Bazując na doświadczeniach zebranych w trakcie pilotażowej edycji projektu i przeprowadzonych badaniach, a także biorąc pod uwagę rozległą wiedzę z zakresu pozaformalnej edukacji młodzieży, FILMFORUM zdecydowało o przygotowaniu kolejnej edycji projektu „Pracownia A35”, którego formuła koncentruje się na wspieraniu procesu wchodzenia młodych animatorów kultury na rynek pracy. Projekt został zaplanowany na lata 2023-2025 i jest realizowany przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej.

AKTUALNOŚCI | Pracownia A35