Przejdź do treści

Pracownia A35

PROJEKTY

Program Rozwoju Wolontariatu w Obszarze Kultury

lokalizacja:
Warszawa

Głównym celem przedsięwzięcia jest przeszkolenie młodych osób, które po odbyciu cyklu zajęć teoretycznych i praktycznych (praca na festiwalach filmowych, warsztatach filmowych, w biurze Stowarzyszenia FILMFORUM) będą posiadały niezbędne kompetencje do prowadzenia własnych projektów kulturalnych. Stowarzyszenie FILMFORUM pragnie w ten sposób przyczynić się do kształtowania młodych liderów animujących życie kulturalne.

Uczestnicy projektu mają możliwość wzięcia aktywnego udziału w procesie organizacji wydarzeń kulturalnych i programów edukacyjnych realizowanych przez Stowarzyszenie FILMFORUM. Każdy uczestnik „Pracowni A35” ma również szansę odbycia stażu w Stowarzyszeniu FILMFORUM i dalszego rozwijania swoich umiejętności w wybranej dziedzinie.

Nowoczesny program szkoleniowy dla wolontariuszy jest okazją do zdobycia konkretnych umiejętności praktycznych związanych z pracą w sektorach kreatywnych. W ramach działań wolontariackich uczestnicy mają możliwość rozwijania własnych projektów, korzystając ze wsparcia menedżerów i animatorów kultury, którzy od lat organizują różnorodne przedsięwzięcia kulturalne w Polsce i na świecie. W działaniach praktycznych wspiera uczestników zespół FILMFORUM, pod którego opieką młodzi ludzie opracowują szczegółowe założenia swoich mikro-projektów i planują sposób ich realizacji.

Projekt współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

AKTUALNOŚCI | Pracownia A35

pracownia_A35_2023

Spotkanie kreatywne „Kultura aktywna społecznie” w ramach „Pracowni A35”

Zapraszamy do udziału w spotkaniu kreatywnym dotyczącym potencjału kultury audiowizualnej w procesie edukacji formalnej i pozaformalnej. W ramach wydarzenia przewidziane są warsztaty praktyczne i teoretyczne oraz wymiana dobrych praktyk pomiędzy nauczycielami, edukatorami i osobami pracującymi z młodzieżą.