Przejdź do treści

PROJEKTY

SHORT FESTIVALOWSKI

lokalizacja:
Płock

koordynacja:
Alek Pietrzak
dyrektor festiwalu

więcej informacji:
bigfestivalowski.com

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

  Informacje o Zgłaszającym:

  Twoje imię i nazwisko:

  Twój adres email:
  (na ten adres zostanie wysłany wygenerowany automatycznie plik PDF karty zgłoszeniowej)

  Informacje o filmie:

  Tytuł filmu:

  Kraj(e) produkcji:

  Czas projekcji filmu: (w minutach)

  Rok produkcji:
  (rok, w którym ukończono produkcję filmu)

  Rodzaj:

  Gatunek:

  Język oryginału:

  Napisy:

  Wszystkie kopie emisyjne filmów zrealizowanych w innym języku niż język polski, powinny posiadać napisy w języku polskim.

  Opis / streszczenie filmu:
  limit znaków: 0/600

  Notka biograficzna reżysera:
  limit znaków: 0/600

  Dane techniczne:

  Kopia filmu przeznaczona do emisji konkursowej zapisana jest na nośniku:

  Format obrazu:

  Proszę o zaklasyfikowanie filmu do następującej kategorii wiekowej:

  Ekipa filmu:

  Reżyseria (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Scenariusz (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Zdjęcia (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Montaż (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Główna rola żeńska (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Główna rola męska (imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Dokładne dane producenta filmu (nazwa - imię - nazwisko - telefon - e-mail):

  Dokładne dane osoby (prawnej lub fizycznej) uprawnionej do zgłoszenia filmu:

  Nazwa osoby prawnej:

  Imię i nazwisko osoby fizycznej:

  Telefon:

  Adres e-mail / adres strony internetowej producenta / reżysera:

  Adres (ulica, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

  Kopia preselekcyjna filmu w linku online:

  Link:

  Hasło:

  Załączniki:

  Fragment filmu (ok. 30 sekund) lub trailer:
  (format pliku wideo: ProRes lub H.264)

  Kadr ilustrujący zgłoszony film:
  (minimalny rozmiar: 1920x1080 px, rozdzielczość: 300 dpi)

  Zdjęcie reżysera:
  (minimalny rozmiar: 1500x1000 px, rozdzielczość: 300 dpi)

  Oświadczenie:

  "Potwierdzam zapoznanie się z Regulaminem Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych „SHORT Festivalowski”. Zgłaszany film jest oryginalnym wytworem mojej twórczości lub twórców, których mam prawo reprezentować. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację moich danych osobowych w celach związanych z organizacją wydarzenia oraz publiczną emisję zgłoszonego filmu podczas projekcji festiwalowych i pokazów promujących imprezę."

  Regulamin Międzynarodowego Konkursu Filmów Krótkometrażowych „SHORT Festivalowski”

  Zaproszenia i informacje przesyłane droga mailową:

  "Wyrażam zgodę na otrzymywanie na adresy elektroniczne wskazane w niniejszym formularzu lub nowe adresy wskazane w terminie późniejszym, comiesięcznych zaproszeń i informacji o imprezach, konkursach, warsztatach, festiwalach, przeglądach filmowych w Polsce i na świecie oraz innych projektach edukacyjno-kulturalnych realizowanych przez Organizatora (Stowarzyszenie FILMFORUM) oraz jego bezpośrednich partnerów (przesyłane treści nie stanowią informacji handlowych)."