Projekty
17 października 2019

Projekt z zakresu edukacji kulturalnej, skierowany do warszawskiej młodzieży.

23 września 2019

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do młodzieży z Polski i Ukrainy.

20 marca 2019

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do młodzieży.

18 marca 2019

Warszawska pracownia edukacji kulturalnej.

08 grudnia 2015

Specjalistyczny program edukacji filmowej skierowany do osób pracujących z młodzieżą.

13 grudnia 2013

SCENA DLA SENIORA to program aktywizacji kulturalnej skierowany do osób starszych.