Projekty

WAMA Film Festival

WAMA Film Festival

Międzynarodowy festiwal filmowy prezentujący filmy powstające w systemie koprodukcji.

Impreza odbędzie się w Olsztynie oraz w miastach województwa warmińsko-mazurskiego. W skład programu festiwalowego wchodzą dwa konkursy filmowe, warsztaty prowadzone przez uznanych specjalistów oraz otwarte dla publiczności pokazy pozakonkursowe. Filmy i wydarzenia WAMA Film Festival oscylują wokół tematów związanych z multikulturowością, gdzie najważniejszym założeniem jest promowanie wartości związanych ze wspólnym funkcjonowaniem różnych grup etnicznych, społecznych czy religijnych.

Określona tematem multikulturowości misja wpisuje się w geograficzną i tradycyjną specyfikę województwa warmińsko-mazurskiego. Temat Festiwalu przekłada się bezpośrednio na kryteria selekcji filmów konkursowych i repertuar przeglądów oraz wydarzeń towarzyszących np. paneli dyskusyjnych i spotkań autorskich.

 

 

najbliższa edycja / termin:
  • 6. edycja
  • 8-12 października 2019 r.
koordynacja:
  • Marcin Bastkowski - Dyrektor

 

kontakt:
  • tel.: +48 22 392 03 22
  • e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
szczegółowe informacje:

 

Powrót do projektów Powrót do projektów